Šobrīd Daugavpilī

ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUGAVPILS PILSĒTAS VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ JELGAVAS IELĀ 30A, DAUGAVPILĪ, NR. 4.2.2.0/17/I/058

Pēdējo reizi informācija atjaunota 28.08.2019, 17:52

Projekta mērķis ir veicināt Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādes ēkas Jelgavas ielā 30A, Daugavpilī energoefektivitātes paaugstināšanu, samazinot primārās enerģijas patēriņu.

Projekta ietvaros paredzētās aktivitātes:

  • Ārējās fasādes siltināšana;
  • Apkures sistēmas modernizācija;
  • Ventilācijas sistēmas atjaunošana;
  • Energoefektīva apgaismojuma ierīkošana.

Projekta kopējās izmaksas: EUR 1 054 570.87, no tām Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums EUR 241 704.72.

Projekta realizācijas termiņš: 06.07.2018. - 05.01.2021.

Plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc projekta realizācijas 55.03 kWh/m2 gadā.

Oglekļa dioksīda emisijas pēc projekta īstenošanas samazināsies par 26 637 kg CO2 gadā.

 

PRESES RELĪZES:

Noslēgta vienošanās par projekta Nr. 4.2.2.0/17/I/058 „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādē Jelgavas ielā 30A, Daugavpilī” īstenošanu _

 

Uzsākta projekta Nr. 4.2.2.0/17/I/058 „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādē Jelgavas ielā 30A, Daugavpilī” īstenošana _

2018.gada 11. oktobrī notika pirmā būvsapulce par būvdarbu veikšanu objektā Jelgavas iela 30 A, Daugavpilī. Sapulces laikā būvuzņēmējs pieņēma objektu no pašvaldības.

Būvdarbus veiks SIA „BORGS”, būvuzraudzību SIA „REM PRO” un autoruzraudzību veiks firma SIA „LUSIS V”.

Projekta mērķis ir veicināt Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādes ēkas Jelgavas ielā 30 A, Daugavpilī energoefektivitātes paaugstināšanu, samazinot primārās enerģijas patēriņu.

Projekta ietvaros nosiltinās ēkas fasādi, modernizēs apkures sistēmu, atjaunos ventilācijas sistēmu. Iestādē tiks ierīkots energoefektīvs apgaismojums. Līdz ar to projekta realizācijas rezultātā tiks samazināts primārās enerģijas patēriņš, sekmējot ilgtermiņā energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldības izdevumu samazināšanos par siltumapgādi, kā arī sasniegtas energoefektivitātes prasības atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 002-15 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”.

 Sagatavoja: Attīstības departamenta Projektu nodaļa

 

Būvdarbi Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādē notiek saskaņā ar laika grafiku _

12.vidusskolas sākumskolas ēkas siltināšanas norit aktīvi _

Daugavpils 12.vidusskolas ēkas Jelgavas ielā 30A būvdarbus plānots pabeigt septembrī _