Šobrīd Daugavpilī

Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.29, Vienības ielā 38B, Nr. 4.2.2.0/18/I/003

Pēdējo reizi informācija atjaunota 02.03.2021, 17:50

Projekta mērķis ir veicināt Daugavpils pilsētas 29. poļu pirmsskolas izglītības iestādē, Vienības ielā 38B, energoefektivitātes paaugstināšanu, samazinot primārās enerģijas patēriņu.

Projekta ietvaros paredzētās aktivitātes:

  • ārsienu, cokola, pamatu un jumta pārseguma siltināšana;
  • pagraba pārseguma un grīdas uz grunts siltināšana;
  • logu un ārdurvju nomaiņa;
  • apkures sistēmas un siltummezgla rekonstrukcija;
  • ventilācijas sistēmas izbūve, uzstādot rekuperācijas iekārtas;
  • esošo gaismekļu nomaiņa uz jauniem LED gaismekļiem;
  • siltumsūkņu gaiss-ūdens uzstādīšana apkures un ventilācijas vajadzībām;
  • saules kolektoru uzstādīšana karstā ūdens sagatavošanas vajadzībām.

 

Projekta kopējās izmaksas: EUR 1 382 296.73, no tiem Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums EUR 542 111.75.

Projekta realizācijas termiņš: 14.08.2020. - 13.11.2022.

Plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc projekta realizācijas 62.11 kWh/m2 gadā.

Oglekļa dioksīda emisijas pēc projekta īstenošanas samazināsies par 59 750 kg CO2 gadā.

 

PRESES RELĪZES

1.CFLA piešķir līdzfinansējumu Daugavpils pilsētas 29.poļu pirmsskolas izglītības iestādes ēkas Vienības ielā 38B siltināšanai - 18.08.2020.

2.Būvdarbi poļu pirmsskolas izglītības iestādē Nr. 29 notiek saskaņā ar grafiku - 08.02.2021.