Šobrīd Daugavpilī

Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.12, Muzeja ielā 10, Nr. 4.2.2.0/18/I/006

Pēdējo reizi informācija atjaunota 24.11.2021, 14:55

Projekta mērķis ir veicināt Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr.12, Muzeja ielā 10 energoefektivitātes paaugstināšanu, samazinot primārās enerģijas patēriņu.

Projekta ietvaros paredzētās aktivitātes:

  • ārsienu, cokola, pamatu un jumta pārseguma siltināšana;
  • logu un ārdurvju nomaiņa;
  • grīdas uz grunts siltināšana;
  • apkures sistēmas un siltummezgla rekonstrukcija;
  • ventilācijas sistēmas izbūve, uzstādot rekuperācijas iekārtas;
  • esošo gaismekļu nomaiņa uz jauniem LED gaismekļiem;
  • siltumsūkņu gaiss-ūdens uzstādīšana apkures un ventilācijas vajadzībām;
  • saules kolektoru uzstādīšana karstā ūdens sagatavošanas vajadzībām

 

Projekta kopējās izmaksas: EUR 1 623 204.40, no tiem Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums EUR 699 346.84.

Projekta realizācijas termiņš: 12.10.2020. - 11.10.2022.

Plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc projekta realizācijas 51.74 kWh/m2 gadā.

Oglekļa dioksīda emisijas pēc projekta īstenošanas samazināsies par 77 081 kg CO2 gadā.

No atjaunojamiem energoresursiem ražotā papildjauda 0.09MW.

 

PRESES RELĪZES

1. CFLA piešķir līdzfinansējumu Daugavpils pilsētas 12.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas Muzeja ielā 10 siltināšana _ 

2. Būvdarbi pirmsskolas izglītības iestādē Nr. 12 notiek saskaņā ar grafiku _ 

3. Turpinās būvdarbi pirmsskolas izglītības iestādē Nr. 12 _