Šobrīd Daugavpilī

Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādes ēkā Marijas ielā 1E, Daugavpilī

Pēdējo reizi informācija atjaunota 17.10.2019, 10:38

Projekta mērķis – samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas ēkā Marijas ielā 1E, Daugavpilī.

Projekta ietvaros paredzētās aktivitātes:

  • būvprojekta izstrāde;
  • būvprojekta ekspertīzes veikšana;
  • ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi;
  • autoruzraudzība un būvuzraudzība;
  • projekta publicitāte;
  • būves nodošana ekspluatācijā.

Projekta realizācijas rezultātā tiks samazināts primārās enerģijas patēriņš, sekmējot ilgtermiņā energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldības izdevumu samazināšanos par siltumapgādi, tiks sasniegtas energoefektivitātes prasības atbilstoši Latvijas būvnormatīvā

LBN 002-015 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”, kā arī objekts tiks pielāgots personām ar īpašām vajadzībām, tādējādi nodrošinot vides pieejamību.

Projekta kopējās izmaksas: EUR 1 717 289.34, no tiem attiecināmās izmaksas ir 350 233.95 EUR, neattiecināmās izmaksas ir 1 367 055.39 EUR. ERAF finansējums nodrošinās 54.87 % no attiecināmajiem izdevumiem, valsts budžeta dotācija pašvaldībām – 13.54 % no attiecināmajiem izdevumiem, pašvaldības finansējums – 31.59 % no attiecināmajiem izdevumiem.

Projekta realizācijas termiņš: 18.06.2019 - 17.12.2020

Primārās enerģijas gada patēriņa samazinājuma plānotā vērtība būs 109 832.33 kWh/gadā.

Aprēķinātā siltumnīcefekta gāzu samazinājuma gadā plānotā vērtība 21.18 CO2 ekvivalenta tonnas. 

 

 

 

PRESES RELĪZES

Noslēgta Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu (02.07.2019.)

J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas ēka Marijas ielā 1E, Daugavpilī pieņemta ekspluatācijā (14.10.2019.)