Šobrīd Daugavpilī

Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pii.Nr.28 - Liepājas ielā 37, Daugavpilī, Nr. 4.2.2.0/18/I/063

Pēdējo reizi informācija atjaunota 26.08.2020, 15:59

 

211

Projekta mērķis ir sekmēt Daugavpils pilsētas 28.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas Liepājas ielā 37 energoefektivitātes paaugstināšanu, samazinot primārās enerģijas patēriņu.

Projekta ietvaros paredzētās aktivitātes:

  • Ēkas fasādes ārsienas siltināšana,
  • Cokola siltināšana,
  • Jumta pārseguma siltināšana,
  • Pagraba pārseguma siltināšana,
  • Ventilācijas sistēmas izbūve,
  • Apkures sistēmas rekonstrukcija,
  • Apgaismojuma sistēmas modernizācija uz LED gaismas ķermeņiem.

 

Projekta kopējās izmaksas: EUR 1 021 859.42, no tiem Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums EUR 388 959.51.

Projekta realizācijas termiņš: 18.02.2019.- 17.08.2021.

Plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc projekta realizācijas 73.25 kWh/m2 gadā.

Oglekļa dioksīda emisijas pēc projekta īstenošanas samazināsies par 42 870 kg CO2 gadā.

 

 

 AF

 

 

CFLA piešķir līdzfinansējumu Daugavpils pilsētas 28.pirmsskolas izglītības iestādes ēkas siltināšanai _

Būvdarbi Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē Nr. 28 notiek saskaņā ar laika grafiku _

Turpinās būvdarbi pirmsskolas izglītības iestādes Nr. 28 ēkā _

Turpinās būvdarbi bērnudārzā Nr. 28  _

Daugavpils 28.bērnudarza ēkas būvdarbi tuvojas noslēgumam _

DAUGAVPILS 28.BĒRNUDARZA ĒKAS BŪVDARBI TIKA PABEIGTI _

Daugavpils 28.bērnudarza ēka ir pieņemta ekspluatācijā _