Šobrīd Daugavpilī

Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādes sporta zāles korpusā Marijas ielā 1D, Daugavpilī

Pēdējo reizi informācija atjaunota 30.01.2020, 12:12

 

Projekta mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijai, Daugavpilī.

Projekta ietvaros paredzētās aktivitātes:

  • ēkas fasādes siltināšana t.sk. ārsienu siltināšana, logu un durvju nomaiņa, cokola pamatu siltināšana, jumta pārseguma siltināšana;
  • ventilācijas sistēmas atjaunošana uzstādot rekuperācijas iekārtu;
  • siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija;
  • autoruzraudzība un būvuzraudzība;
  • projekta publicitāte.

Projekta kopējās izmaksas: EUR 1 449 529.97, no tām  Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums EUR 398 170.56.

Projekta realizācijas termiņš: 27.07.2017.- 26.04.2019.

Aprēķinātā siltumnīcefekta gāzu samazinājuma gadā plānotā vērtība 44.18 CO2 ekvivalenta tonnas.

Primārās enerģijas gada patēriņa samazinājuma plānotā vērtība būs 212466.86 kWh/gadā.

 

 

 

PRESES RELĪZES

Noslēgta Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu (28.07.2017.)

Par ERAF projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādes sporta zāles korpusā Marijas ielā 1D, Daugavpilī” īstenošanas gaitu (28.10.2017.)

Par ERAF projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādes sporta zāles korpusā Marijas ielā 1D, Daugavpilī” īstenošanas gaitu (26.01.2018.)

Par ERAF projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādes sporta zāles korpusā Marijas ielā 1D, Daugavpilī” īstenošanas gaitu (26.04.2018.)

Par ERAF projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādes sporta zāles korpusā Marijas ielā 1D, Daugavpilī” īstenošanas gaitu (25.07.2018.)

Par ERAF projekta īstenošanas gaitu (10.10.2018.)

Par ERAF projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas izglītības iestādes sporta zāles korpusā Marijas ielā 1D, Daugavpilī” īstenošanas gaitu (18.01.2019.)

Par situāciju objektā Marijas ielā 1D, Daugavpilī (03.04.2019.)

Objekts Marijas ielā 1D, Daugavpilī, tiek gatavots nodošanai ekspluatācijā  (17.01.2020.)