Šobrīd Daugavpilī

Pilotprojekts “Reģionālās reemigrācijas koordinators”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 07.01.2020, 14:43

Pilotprojekta “Reģionālās reemigrācijas koordinators” apraksts

Pilotprojekta koordinējošā iestāde:

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Pilotprojektu īstenojošā iestāde:

Latgales plānošanas reģions

Pilotrojekta partneri:

Daugavpils pilsēta

Tukuma novads, Jelgavas pilsēta, Ozolnieku novads, Rundāles novads, Neretas novads, Saldus novads, Skrundas novads, Gulbenes novads un Smiltenes novads

 

Pilotprojekta ilgums:

No Vienošanās parakstīšanas brīža līdz 2018.gada 31.decembrim

Pilotprojekta izmaksas:

Projekta kopējās izmaksas: 10 714.29 EUR, t.sk.

Valsts budžeta dotācija – 7 500.00 EUR (70%)

Daugavpils pilsētas domes finansējums – 3 214.29 (30%)

Pilotprojekta mērķis un galvenās aktivitātes:

Pilotprojekta mērķis ir atbalstīt tos cilvēkus, kuri plāno atgriezties Latvijā, ar praktisku informāciju un palīdzību jautājumu risināšanā, kas no tālienes var būt sarežģītāk, nekā esot uz vietas.

Pilotprojekta galvenais uzdevums ir sazinoties ar personām, kas šobrīd dzīvo ārvalstīs, izzināt viņu vajadzības un problēmsituācijas, kas kavē pārcelšanos atpakaļ uz Latviju, sniedzot priekšlikumus kā šos jautājumus risināt.

Mērķa sasniegšanai tiek noteikti šādi uzdevumi:

a.         Nodrošināt praktiskus atbalsta pasākumus potenciālajiem remigrantiem un remigrantiem un sniegt atbalstu reģionālajam remigrācijas koordinatoram;

b.         Uzturēt saikni ar emigrantiem (diasporu), potenciālajiem remigrantiem un remigrantiem;

c.         Apkopot informāciju par pašvaldības emigrantiem un remigrantiem;

d.         Īstenot vienotu pieeju starp pašvaldības institūcijām atbalsta sniegšanai potenciālajiem remigrantiem un remigrantiem;

e.         Sniegt priekšlikumus valsts un pašvaldību remigrācijas atbalsta funkciju uzlabošanai.

”Remigrants” – persona, kas atgriežas valstī, no kuras tā emigrējusi. Remigrācijas koordinators ir atbalsta persona, kura uzrunā aizbraukušos Daugavpils iedzīvotājus un piedāvā atgriezties dzimtenē, palīdzot atrast nepieciešamo informāciju un palīdzību, kas to kavē.

Daugavpils Pašvaldības reemigrācijas koordinators

Olga Tolmačova olga.tolmacova@daugavpils.lv +37165476064

 

INFORMĀCIJA POTENCIĀLAJIEM REMIGRANTIEM:

Aktuāla informācija remigrantiem:

https://www.paps.lv/

https://www.vietagimenei.lv/pasvaldiba/daugavpils-pilseta/

 

Informācija remigrantiem Latgales plānošanas reģiona mājaslapā:

https://lpr.gov.lv/lv/remigracija/#.W7RgCpWJiUk

 

Informācija  Daugavpils pilsētas domes mājaslapā:

https://www.daugavpils.lv/lv/47/read/17691?mode=print

https://www.daugavpils.lv/lv/47/read/18915?mode=print

 

Informācija VARAM mājaslapā:

http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=25756

DAUGAVPILS PILSĒTA NODROŠINA

PRESES RELĪZES:

VARAM pilotprojekta “Reģionālais koordinators reemigrācijas veicināšanai” aktivitāte DISKUSIJU FORUMS “REMIGRĀCIJA LATGALĒ” 2018. gada 24. oktobrī

Foruma programma

2018. gada 26.oktobrī Daugavpils pilsēta tika pārstāvēta VARAM organizētajā seminārā „Remigrācijas pilotprojekts”

Semināra programma

Daugavpils pilsētas dome tika pārstāvēta Latvijas vēstniecības Apvienotajā Karalistē ikgadējā latviešu kopienu organizāciju Apvienotajā Karalistē pārstāvju sanāksmē

Daugavpils pilsētas dome turpina īstenot VARAM pilotprojekta “Reģionālais koordinators remigrācijas veicināšanai” aktivitātes _