Šobrīd Daugavpilī

Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm (risk-free)

Pēdējo reizi informācija atjaunota 10.09.2019, 12:29

Daugavpils pilsētas pašvaldība sadarbojas ar Latgales reģiona attīstības aģentūru Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam projekta LLI-402 “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” (risk-free) ietvaros.

Projekta vadošais partneris

Latgales plānošanas reģions

Projekta partneri

Latgales reģiona attīstības aģentūra (LV) - sadarbojoties ar 11 Latgales plānošanas reģiona pašvaldībām, t.sk. ar Daugavpils pilsētas pašvaldību, pilnveido sporta inventāru un aprīkojumu katrā no pašvaldībām;

Visaginas pašvaldības administrācija (LT);

Ignalinas Kultūras un sporta centrs (LT).

Projekta mērķis

Veicināt Latvijas – Lietuvas pierobežu teritorijā dzīvojošo riska grupas bērnu un jauniešu sociālo integrāciju caur sportu, uzlabojot sabiedrisko āra sporta infrastruktūru un aktivitāšu pieejamību, kā arī nodrošinot sociālā atbalsta sistēmu un sadarbību starp organizācijām, lai radītu sporta kultūru šajās teritorijās.

Projekta īstenošanas laiks

01.04.2018.-31.03.2020.

Pašvaldības aktivitātes projektā

Pašvaldībā tiks pilnveidota un aprīkota publiski pieejama sporta infrastruktūra. Pašvaldība sadarbības ar LRAA ietvaros uzstāda multifunkcionālos āra trenažierus un organizē dažas sporta aktivitātes pēc aprīkojuma uzstādīšanas, piesaistot savus speciālistus un iesaistot bērnus un jauniešus (t.sk. riska grupas) kopīgām nodarbībām uz uzstādītā aprīkojuma.

 

Projekta finansējuma avots

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība, āra trenažieru iegādei un uzstādīšanai piesaistīts valsts budžeta līdzfinansējums un pašvaldības līdzfinansējums.

Kontaktinformācija pašvaldībā

Attīstības departamenta Stratēģiskās plānošanas un starptautisko sakaru nodaļa, tālr.654 76066

Sīkāka informācija par projektu

Mājaslapā https://lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/risk-free#.XXdTjS4zaUk

 

PRESES RELĪZES:

DAUGAVPILĪ IZVIETOTI TRĪS JAUNI MULTIFUNKCIONĀLO ĀRA TRENAŽIERU LAUKUMI

 

ĀRA TRENAŽIERU LAUKUMI:

CIETOKSNĪ

JAUNAJĀ FORŠTADTĒ

ESPLANĀDĒ