Šobrīd Daugavpilī

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas pedagogam Staņislavam Gribustam piešķirta Cimzes balva Kultūras ziņas

515
Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas pedagogam Staņislavam Gribustam piešķirta Cimzes balva

Cimzes balva ir īpašs Latvijas nacionālā kultūras centra  apbalvojums skolas pedagogam  par ilggadēju pedagoģisko darbību un būtisku ieguldījumu mācību un audzināšanas darbā. To piešķir vienu reizi mūžā. Cimzes balvu katru gadu piešķir diviem pedagogiem šādos izglītības virzienos: mūzika, deja vai māksla un dizains. Balva nosaukta pedagoga, tautas dziesmu vācēja, latviešu kora mūzikas pamatlicēja un profesionālās mūzikas izglītības aizsācēja Jāņa Cimzes  vārdā.

Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC) iedibināto Cimzes balvu izcilākajiem kultūrizglītības jomas skolotājiem šogad saņems Salacgrīvas Mākslas skolas direktors, ilggadējs skolotājs Imants Klīdzējs un Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas klarnetes un saksofona spēles skolotājs Staņislavs Gribusts.

Staņislavs Gribusts  pedagoģiskajā darbā strādā 56. gadu

Vairāk nekā 20 Staņislava Gribusta bijušo audzēkņu ir pedagogi mūzikas skolās un vidusskolās, kā arī darbojas profesionālajos orķestros. Skolotāja nozīmīgo ieguldījumu stājas un skanējuma veidošanā akcentē Nacionālo Bruņoto spēku Štāba orķestris, kuru par savu darba un dienesta vietu ir izvēlējušies pieci viņa izskoloti klarnetisti: Andrejs Teležņikovs, Guntars Gedroics, Česlavs Grods, Ivars Lavrinovičs un Ojārs Spila.

Biedrības “Latvijas Jauniešu pūtēju orķestris” kolēģi augstu novērtē Staņislava Gribusta veikumu jauniešu vasaras nometnēs – spēju ļoti ātri reaģēt uz jauno mūziķu prasmēm un spējām, izvēloties pareizu repertuāru rezultāta sasniegšanai un topošo mūziķu ieinteresēšanai. Vienlaikus skolotājs mērķtiecīgi virza jaunos mūziķus tālākai profesionālajai izaugsmei. Runa ir ne vien par instrumenta spēles apguvi, bet arī jaunā mūziķa personības veidošanu.

Tradicionālā balvas pasniegšanas ceremonija, klātesot publikai, šogad izpaliks. Cimzes balvas laureātu godināšana reizē ar Kultūras ministrijas (KM) apbalvojuma saņēmēju – talantīgāko kultūrizglītības jomas jauniešu un viņu pedagogu – sveikšanu būs skatāma video formātā ar pirmizrādi 21. maijā KM un LNKC tīmekļvietnēs, kā arī LNKC sociālo tīklu kontos.

Apsveicam Staņislavu Gribustu ar augsto apbalvojumu!

Domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.