Šobrīd Daugavpilī

Sadarbībā ar iedzīvotājiem un Latgales pašvaldībām Daugavpilī top daudzveidīgi kultūras projekti Kultūras ziņas

187

Gatavojot pieteikumu dalībai konkursā uz Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu, februārī tika veikts pētījums par kultūras patēriņu Daugavpilī. Tas palīdzēja ne vien noskaidrot iedzīvotāju viedokli par dažādiem kultūras un sabiedriskās dzīves aspektiem un noteikt, kas visvairāk interesē daugavpiliešus, bet arī apkopot idejas, kas palīdzēs radīt augstvērtīgus pasākumus un paplašināt tūrisma piedāvājumu.

Aptaujā piedalījās gan sabiedrisko organizāciju pārstāvji un kultūras nozares darbinieki, gan daudzi Daugavpils iedzīvotāji, kuru ikdiena nav saistīta ar kultūras dzīves radīšanu, tomēr tieši viņu viedoklis ir ārkārtīgi svarīgs, jo palīdz noteikt, kādi pasākumi un aktivitātes visvairāk vajadzīgi pilsētā. Iedzīvotāju vēlmes ir ļoti dažādas: jauniešus vairāk interesē kinoteātris un koncerti, vidējā vecuma grupai aktuāli pasākumi ģimenēm, bet vecākā gadagājuma cilvēkiem ir izteiktāka interese par  teātri un mākslas izstādēm. 

Respondenti pauda arī savus ieteikumus, un, tos apkopojot, radās vērtīgas idejas par pasākumiem dažādām iedzīvotāju kategorijām. Top vairāki pavisam jauni starpdisciplinārie projekti, kas apvienos dažādus mākslas un sabiedriskās darbības virzienus, un ir arī vairākas iestrādes, kas palīdzēs uzlabot jau pazīstamos un iemīļotos pasākumus.

Iedzīvotāju redzējumu noteikti ņems vērā, gatavojot Daugavpils Kultūras attīstības programmu 2021.-2027.gadam. Taču īstenot iecerētos projektus būs daudz vieglāk, ja Daugavpils iegūs Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 titulu. Svarīgi, ka cīņā par to mūsu pilsēta iesaistās nevis tikai kā Latvijas otrā lielākā pilsēta ar bagātu kultūrvēsturisko mantojumu, bet arī kā visas Latgales pārstāve. Sadarbībā ar Rēzekni un citām Latgales plānošanas reģiona pašvaldībām top daudzveidīgi projekti, kas palīdzēs veidot jaunus tūrisma produktus, pasākumus un objektus, piesaistot uzmanību visam reģionam un prezentējot Latgales neatkārtojamo daudzveidību starptautiskajā līmenī.

Pieteikums dalībai konkursā uz Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu 2027 tiks sagatavots un iesniegts Kultūras ministrijā līdz šī gada 4.jūnijam. Ja jums ir vērtīgas idejas, ko neesat paguvuši paust, piedaloties aptaujā, droši iesaistieties kādā no Kultūras pārvaldes organizētajiem semināriem un aktivitātēm, informācija par kuriem regulāri tiek publicēta pašvaldības vietnē www.daugavpils.lv un pilsētas plašsaziņas līdzekļos. Tuvākais no tiem norisināsies tiešsaistē 30.martā plkst.10.00.

Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.