Šobrīd Daugavpilī

„Pavasara zieds” Kultūras ziņas

99
„Pavasara zieds”

No 8. marta līdz 5. aprīlim Daugavpils Universitātē (Saules ielā 1/3, 2. stāvā) būs apskatāma Daugavpils Universitātes Mūzikas un mākslu fakultātes Mākslas un dizaina katedra organizētā docētāju darbu izstāde „Pavasara zieds".

Izstāde konceptuāli raisa zieda tēmu dažādu mākslas veidu: glezniecības, grafikas un tekstilmākslas laikmetīgās izpausmēs, katrā darbā - pumpurā, ziedā vai ziedos, paužot savu attieksmi un redzējumu svinot Mākslas un dizaina katedras 15 gadu jubileju. Izstādē būs apskatāmi Mākslas un dizaina katedras docētāju: Aleksandras Šļahovas, Mairitas Folkmanes, Janīnas Osnovinas, Māra Čačkas, Jolantas Savvinas, Ilzes Volontes, Baibas Priedītes, Aurikas Jelinskas, Aivara Buļa un Unas Guras darbi.

Izstādes atklāšana notiks 2011.gada 8.martā plkst.17.00

Papildus informācija:
Māris Čačka
Mākslas un dizaina katedra - 15
t.: 654 24633
e-pasts: maksla@du.lv

Informāciju sagatavoja:
Vita Viļevko, t.: 29191170