Šobrīd Daugavpilī

„Atver savu logu krāsu pasaulē” Kultūras ziņas

128
„Atver savu logu krāsu pasaulē”

Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs Piedāvā muzejpedagoģiskā programma „Atver savu logu krāsu pasaulē"

 

Programmas norises laikā  dalībnieki aplūko muzeja gleznu kolekcijas vai mākslas izstādes. Saņemot informāciju par konkrēto mākslinieku daiļradi, nodarbības laikā notiek nosacīta gleznu kopēšana, kurā tiek apgūta prasme skatīt mākslas darbus, atsevišķi aplūkojot tā dažādos aspektus - krāsu, kompozīciju, ritmu...

 

Praktiskajā darbā tiek izmantoti līdzi paņemtie materiāli  - otas, krāsas un A3 papīrs.

 

Mērķauditorija 5. - 9. klases skolēni, gleznošanas pulciņu dalībnieki un pārējie mākslas mīļotāji.

Nodarbības laiks: 2 stundas

Cena: 0.50 Ls

 

Kontaktpersona: Valda Mežbārde 654-26804, 26077768