Šobrīd Daugavpilī

Rakstīsim eseju uz konkursu par Ivana Šamjakina darbiem! Kultūras ziņas

117
Rakstīsim eseju uz konkursu par Ivana Šamjakina darbiem!

Daugavpils Baltkrievu kultūras centrs (BKC) izsludina eseju konkursu “Šamjakins: tālais un tuvais”, veltītu baltkrievu literatūras klasiķa Ivana Šamjakina 100.gadadienai. Līdz janvāra beigām visi interesenti ir aicināti dalīties ar savām pārdomām par iemīļotiem daiļdarbiem un filmām pēc rakstnieka darbu motīviem.       

        2021.gads ir bagāts ar baltkrievu literātu jubilejām. Katrā mēnesī BKC tiek ieplānoti pasākumi, veltīti labi pazīstamajiem rakstniekiem un dzejniekiem, kuri notiks dažādos formātos. Un pirmais, kurš atver šo sarakstu, ir Ivans Šamjakins – Baltkrievijas tautas rakstnieks, scenārists, dramaturgs, sabiedriskais darbinieks, kuram 30.janvārī būtu apritējuši 100 gadi.

Ivana Šamjakina daiļdarbi ieguva visas tautas atzinību un mīlestību gan Baltkrievijā, gan arī ārzemēs. Viņa romāni, stāsti ir iztulkoti daudzās pasaules valodās, kuru pamatā ir izdots vispilnīgākais darbu krājums 23 sējumos. Pēc daudziem rakstnieka darbiem ir uzņemtas filmas un iestudētas izrādes.

“Glibokaja pliņ”, “Krinica”, “Serca na daloni”, “Snežnija zimi”, “Atlanti i karijatidi”, “Vazjmu tvoi boļ”, “Trivožnaje ščasce” – tas ir tikai neliels Ivana Šamjakina darbu saraksts, kurš ir pazīstams vēl no skolas gadiem.

Baltkrievu kultūras centrs aicina visus interesentus atcerēties pazīstamos un iemīļotos darbus vai filmas un balstoties uz tiem, uzrakstīt eseju brīvā formā.

Visus konkursa dalībniekus gaida diplomi un suvenīri. Labākā eseja kļūs par II Starptautiskās konferences “Baltkrievu lasījumi” referātu, kura notiks februāra beigās, platformā ZOOM.

 

  Foto: https://ru.wikipedia.org/Shamyakin_I.jpg      

 

 

Informāciju sagatavoja:

Baltkrievu kultūras centrs,

Marija Pometjko, BKC metodiķe