Šobrīd Daugavpilī

Noslēdzies apmācību semināru cikls Latgales kultūras darbiniekiem Kultūras ziņas

340
Noslēdzies apmācību semināru cikls Latgales kultūras darbiniekiem

No 2021. gada 17. maija līdz 16.jūnijam Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde organizēja tiešsaistes apmācību semināru ciklu Latgales kultūras iestāžu darbiniekiem un radošo industriju pārstāvjiem “Komunikācija. Dizaina domāšana. Radošums. Sadarbība.”.

Tika novadīti pieci apmācību semināri, kuros profesionāli un pieredzējuši speciālisti stāstīja par tādām tēmām kā komunikācija ar masu medijiem, preses relīzes, sabiedriskās attiecības (PR) sociālajos tīklos un to efektīva izmantošana, krīzes komunikācija (lektore Jolanta Derkevica-Pilskunga), radošās domāšanas prasmes un metodes (lektore Elīna Miķelsone), dizaina domāšana – dizaina domāšanas metodes un to pielietošana (lektore Jolanta Borīte), kā arī kultūras pasākumu komunikācija, darbs ar auditoriju, partnerību veidošana un darbs ar sponsoriem (lektore Ieva Hmieļevska). Visa apmācību programma pieejama šeit: https://www.daugavpils.lv/pilseta/iedzivotajiem/kultura/kulturas-zinas/apmacibas-kulturas-darbiniekiem  

Kopumā apmācību semināru ciklā piedalījās vairāk nekā 90 kultūras jomas pārstāvji no Latgales – kultūras centru, kultūrizglītības iestāžu, muzeju, bibliotēku, radošo industriju, kā arī nevalstisko un jauniešu organizāciju pārstāvji. Kā atzina apmācību dalībnieki, iegūtās zināšanas un jaunā informācija bija saturiski piesātināta un ļoti vērtīga un to varēs praktiski izmantot ikdienas darba uzlabošanai.

Apmācības tika realizētas „Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītās Latgales kultūras programmas 2021” finansētā projekta  “Latgales reģiona kultūras jomas darbinieku kapacitātes celšana” ietvaros.

 

Papildu informācija:

Viktorija Cirse

t.: 65423601, 29293520

viktorija.cirse@daugavpils.lv

www.daugavpils.lv/kultura/