Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils iedzīvotāji rada aizraujošas idejas Daugavpils centra un cietokšņa radošo kvartālu attīstībai Kultūras ziņas

335
Daugavpils iedzīvotāji rada aizraujošas idejas Daugavpils centra un cietokšņa radošo kvartālu attīstībai

Vairāk kā sešdesmit Daugavpils iedzīvotāji divos nākotnes spēles posmos un ciešā savstarpējā sadarbībā radījuši astoņas aizraujošas idejas Daugavpils centra un Cietokšņa radošo kvartālu attīstībai. Visu ideju centrā iecere veidot iekļaujošu, mājīgu, piederību un līdzdalību rosinošu vidi, kurā savienotas dažādas jomas, intereses un iespējas, ko viena no komandām iekļāvusi devīzē un aicinājumā: "Veidojiet Daugavpili par pilsētu, kur iedzīvotājiem ir daudzveidīga uztvere, pilsētai ir stilīga gaisotne un tās ielās ir dzirdama pilsētas vibrācija!".

19. un 26. februārī notiekošā spēle pirmo reizi tās izspēles vēsturē notika tiešsaistē. Nākotnes pilsētas spēle tika balstīta uz sacensības principu. Dalībnieku un ekspertu balsojumā augstāko vērtējumu ieguva ideja ar nosaukumu “FortHouse” un “Saules ielas Radošais kvartāls”, kura veidotāji spēles laikā paguvuši izveidot pat savu lapu vietnē Facebook.

Inga Belousa, viena no  “FortHause” idejas autorēm, kura prezentāciju ilustrēja ar foto attēliem no personiskā arhīva un testa nolūkos projekta prezentāciju izsūtīja paziņām Briselē, kolēģiem Rīgā,  ģimenei un draugiem citviet Latvijā, stāsta: “Interesanti, ka projektos iekļautais cilvēciskais faktors un personiskā izjūta stāvēja pāri visam un ar citiem rezonēja visvairāk. Lai cik detalizēti mēs būtu pārdomājuši tehniskos risinājumus, cilvēciskais moments bija visbūtiskākais”. “Šis pasākums saveda kopā cilvēkus, kuri ikdienā nestrādā kopā. Mēs bijām ļoti dažādi, bet papildinot cits citu bagātinājām savus skatījumus. Katrs viens mēs nevaram visu zināt, bet savienojot daudzas ilgi lolotas individuālās ieceres, mēs izveidojām labu ideju kopumu un sapratām, ka esam vienā laivā,  un  tas ir tālejoši,” pēc spēles iespaidos dalījās I. Belousa.

Spēles mērķis bija iegūt ne vien dažādu sabiedrības grupu un ekspertu idejas, bet jau salīdzinoši detalizētas projektu koncepcijas divu radošo kvartālu pārveidei, t.i. centrā esošās Saules ielas un tai līdzās esošās teritorijas  attīstīšanai par koprades, zināšanu un mākslas kvartālu, kā arī Daugavpils cietokšņa  teritorijas turpmākai attīstīšanai atbilstoši cietokšņa iedzīvotāju, uzņēmēju un pilsētas viesu vajadzībām.

Spēles dalībnieki aktīvi izmantoja arī organizatoru ieteikumu testēt idejas  pie ekspertiem un  izzināt gan tiešās mērķauditorijas, gan plašākas sabiedrības viedokli un vajadzības, īstenojot aptaujas vai diskusijas sociālo tīklu vietnēs, ar telefonsarunu, e-pastu un tamlīdzīgu Covid laikam atbilstošas saziņas līdzekļu starpniecību. Dalībniekus spēles laikā uzmundrināja un piedāvātās idejas vērtēja vairāki eksperti - Daugavpils Saules skolas vadītāja un arhitekte Inguna Kokina,  Daugavpils pašvaldības projektu speciālists, par cietokšņa attīstību atbildīgais Atjoms Mahļins, Daugavpils Universitātes zinātņu prorektors Arvīds Barševskis, Ziedoņa muzeja vadītāja un Daugavpils Universitātes lektore Žaneta Jaunzeme-Grende, Saeimas deputāte un arhitekte Inga Goldberga.

Spēle tika izmantota kā mūsdienīgs koprades un sabiedriskās apspriešanas instruments, kas pašvaldībai ļāvis  saņemt vietējo iedzīvotāju skatījumu par Daugavpils cietokšņa un Saules ielas kvartāla turpmāko attīstību ar jaunām starpnozaru sadarbības un kopienas līdzdalības iniciatīvām, un spēlē gūtās idejas tiks integrētas pilsētas kultūras attīstības programmā 2021-2027 un Eiropas kultūras galvaspilsētas pieteikumā.

Nākotnes pilsētas spēli rīkoja Daugavpils pilsētas dome un Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde sadarbībā ar biedrību „Zināšanu un inovācijas sabiedrība, ”Vizionārās kultūras fondu, domnīcu Culturelab un Latvijas Kultūras akadēmiju.

Uzziņai:

“Nākotnes pilsētas spēle” ir Britu padomes un pilsētplānošanas jomā atzītu Lielbritānijas organizāciju izstrādāta interaktīva metodoloģija darbam komandās, lai veicinātu jaunu, radošu domāšanu un rīcību, kas uzlabotu dzīves kvalitāti kā pilsētās, tā lauku apvidos. Šāda veida spēles jau ir sekmīgi izspēlētas neskaitāmās pilsētās Eiropā un Austrumāzijā. Spēle veiksmīgi īstenota dažādās pasaules valstīs un vairāk kā 15 Latvijas pilsētās. Spēle ir pozitīvi pārsteigusi vairāku pilsētu pašvaldības un iedzīvotājus, parādot, ka ikkatrā pilsētā dzīvo radoši cilvēki, kuriem rūp tās attīstība un, pārspriežot savu viedokli ar domubiedriem, ir iespējams uzlabot savu apkārtējo dzīves vidi.

Papildu informācija:
Diāna Soldāne
Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 konkursa pieteikuma izstrādes darba grupas koordinatore
tālrunis 28378679, 65423601
e-pasts diana.soldane@daugavpils.lv
daugavpils2027.eu