Šobrīd Daugavpilī

Krievu kultūras centrs risina jautājumu par drošību un vasaras nometnes rīkošanu Kultūras ziņas

226
Krievu kultūras centrs risina jautājumu par drošību un vasaras nometnes rīkošanu

2. jūlijā Krievu kultūras centrā pēc Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieces Līvijas Jankovskas iniciatīvas notika deputātu tikšanās ar centra vadību. Par tikšanās iemeslu kļuva pilsētas krievu diasporas pārstāvju vēstule, kurā ir paustas bažas par centra pašreizējo darbību un par vasaras bērnu nometni, kas plānota no 6. līdz 24. jūlijam.

Lai noskaidrotu situāciju, Krievu kultūras centru apmeklēja Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieki Līvija Jankovska un Jānis Dukšinskis, deputāti Mihails Lavrenovs un Valērijs Kononovs, kā arī pilsētas galvenā arhitekte Inga Ancāne. Domes pārstāvjus uzņēma centra vadītāja Natālija Kožanova un viņas vietnieki.

Pēc vēstules autoru domām, Krievu kultūras centra telpas nav piemērotas bērnu nometnes, kurā darbosies 3 grupas, kopā 50 cilvēki, rīkošanai. Lai arī saskaņā ar nometnes plānu galvenās aktivitātes notiks ārpus telpām, bet ēdienreizes tiks organizētas 10. vidusskolā, aktuāls paliek jautājums par gleznu, ikonu, gžela, hohlomas, ka arī citu kultūrvēsturisku vērtību drošību. Problēmas var sagādāt arī sanitāro mezglu izmantošana.

Atsevišķa sarunas daļa tika veltīta  jautājuma par nepieciešamību demontēt no  visiem centra logiem masīvās aizsargrestes. Tas nepieciešams, ne tikai, lai nodrošinātu bērnu drošību, bet arī, lai ievērotu ugunsdrošības noteikumus. Pēc aizargrestu noņemšanas vajadzēs arī atjaunot pašlaik sliktā stāvoklī esošus logu rāmjus. Vienlaikus ir jādomā par vērtīgu kultūras un vēstures objektu drošību, jo centrā glabājas patiešām unikāla šādu priekšmetu kolekcija. Tāpēc ir vajadzīga kompleksa pieeja šim jautājumam.

Krievu diasporas savā vēstulē pauž neapmierinātību par KKC vadības darbību veidojot ekspozīcijas un izteikta aicinājumu iemūžināt iepriekšējās centra vadītajās Geroidas Bogdanovas piemiņu, kura veltīja šai vietai daudzus savas dzīves gadus.

Pēc iepazīstoties ar situāciju, pašvaldības vadība uzdeva Krievu kultūras centram tuvākajās laikā veikt aprēķinus un  sagatavot aizsargrestu demontāžas, logu rāmju atjaunošanas, videonovērošanas un signalizācijas sistēmas uzlabošanas izdevumu tāmi, norādot darbu izpildes termiņus. Centram jāsagatavo arī ziņojums par tā nākotnes attīstību, ekspozīciju un izglītības programmu uzlabošanu un citiem priekšlikumiem, kas būs jāprezentē Izglītības un kultūras jautājumu komitejā.

Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa