Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils rīko apmācību semināru ciklu Latgales kultūras darbiniekiem Kultūras ziņas

140
Daugavpils rīko apmācību semināru ciklu Latgales kultūras darbiniekiem

No 2021. gada 17. maija līdz 16.jūnijam Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde organizē tiešsaistes apmācību semināru ciklu Latgales kultūras iestāžu darbiniekiem un radošo industriju pārstāvjiem “Komunikācija. Dizaina domāšana. Radošums. Sadarbība.”.

Jau tika novadīti trīs apmācību semināri, kuros profesionāli un pieredzējuši speciālisti stāstīja par tādām tēmām kā komunikācija ar masu medijiem, preses relīzes, radošās domāšanas prasmes un metodes, sabiedriskās attiecības (PR) sociālajos tīklos un to efektīva izmantošana, krīzes komunikācija.  Nākamajos apmācību cikla semināros dalībnieki smels jaunas zināšanas par dizaina domāšanu – dizaina domāšanas metodēm un to pielietošanu, kā arī par kultūras pasākumu komunikāciju, darbu ar auditoriju, partnerību veidošanu un darbu ar sponsoriem. Visa apmācību programma pieejama šeit: https://www.daugavpils.lv/pilseta/iedzivotajiem/kultura/kulturas-zinas/apmacibas-kulturas-darbiniekiem  

Apmācībās tika aicināti piedalīties visi interesenti no Latgales reģiona – kultūras centru, kultūrizglītības iestāžu, muzeju, bibliotēku, radošo industriju, kā arī nevalstisko un jauniešu organizāciju pārstāvji. Interese par apmācībām ir ļoti liela, kopumā semināru ciklam pieteicās vairāk nekā 90 ar kultūras jomu saistīti cilvēki.

Apmācības tiek realizētas „Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītās Latgales kultūras programmas 2021” finansētā projekta  “Latgales reģiona kultūras jomas darbinieku kapacitātes celšana” ietvaros.

Papildu informācija:

Viktorija Cirse

t.: 65423601, 29293520

viktorija.cirse@daugavpils.lv

www.daugavpils.lv/kultura/