Šobrīd Daugavpilī

Daugavpilieši kultūras jomā visvairāk lepojas ar cietoksni un Rotko mākslas centru, bet vēlas plašāku informāciju un daudzveidīgāku kultūras piedāvājumu Kultūras ziņas

308
Daugavpilieši kultūras jomā visvairāk lepojas ar cietoksni un Rotko mākslas centru, bet vēlas plašāku informāciju un daudzveidīgāku kultūras piedāvājumu

Kultūras jomā Daugavpils iedzīvotāji visvairāk lepojas ar Daugavpils cietoksni un Daugavpils Marka Rotko mākslas centru, bagātīgo pilsētas svētku programmu un tradīcijām, liecina Latvijas Kultūras akadēmijas un domnīcas Culturelab 2021.gada februārī veiktais Daugavpils pilsētas kultūras patēriņa pētījums.

Astoņdesmit procenti iedzīvotāju kopumā ir apmierināti ar esošo kultūras pasākumu un aktivitāšu piedāvājumu Daugavpils pilsētā. Vienlaikus 46% vēlētos kvalitatīvākus un interesantākus kultūras pasākumus, 43% vēlētos plašāku pasākumu izvēli, 44% norāda uz nepieciešamību pēc plašāka bezmaksas pasākumu piedāvājuma, bet 45% uz nepieciešamību pēc plašākas informācijas par pasākumiem.

Vērojams, ka kritiskāki savos vērtējumos ir jaunieši līdz 24 gadu vecumam. Šajā vecuma grupā ir arī vairāk tādu iedzīvotāju, kuri retāk apmeklē pasākumus, kas netieši liecina, ka šobrīd pilsētā viņiem trūkst atbilstoša piedāvājuma.

Kopumā iedzīvotāju vēlmes ir ļoti dažādas un daudzveidīgas, un ir pieprasījums pēc plaša spektra kultūras piedāvājuma. Nav tādu vēlamo pasākumu, kas apmierinātu vienlaikus ļoti plašu iedzīvotāju daļu. Jauniešus izteikti interesē kinoteātris un koncerti, vidējā vecuma grupā – aktuāli pasākumi ģimenēm, bet vecākā gadagājuma cilvēkiem  ir izteiktāka interese par  teātri un mākslas izstādēm.

Arī kultūras sektora pārstāvji kopumā esošo kultūras piedāvājumu vērtē pozitīvi, vienlaikus atzīst, ka kultūras piedāvājums varētu būt inovatīvāks un mūsdienīgāks, ka pilsētā būtu nepieciešams vairāk kultūras iespēju ārpus pilsētas centra (77%) un jāstiprina nevalstiskā un privātā sektora iesaiste. Kultūras sektora pārstāvji atzīst, ka tā organizētajās aktivitātēs ne tik sekmīgi šobrīd tiek iesaistīti tūristi (tikai 34% sektora pārstāvju uzskata, ka darbs ar tūristiem ir sekmīgs), citu Latvijas reģionu iedzīvotāji (31%), diaspora (24%), kā arī cilvēki ar īpašām vajadzībām (22%).

Intervijās un fokusgrupās uzrunatie nozares profesionāļi sagaida mērķtiecīgu kultūras nozares planošanu un līdzsvarotu visu kultūras jomu attīstību (amatiermāksla, amatniecība, profesionālā māksla, radošās industrijas, kultūras mantojums), domājot gan par infrastruktūras pilnveidošanu, gan zināšanu un prasmju pilnveidi un citiem nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem un stimuliem. Nozares profesionāļi sagaida lielāku pašvaldības atbalstu koprades telpu pieejamībai un stimulus radošo ideju īstenošanai, vienlaikus aicina aktīvāk komunicēt kultūras nozares mērķus un aktualitātes, veidot Daugavpili par radošu, sadarbībai atvērtu, starptautiski nozīmīgu kultūras pilsētu.

Raksturojot savu kultūras aktivitāti pirms pandēmijas, 96% aptaujāto iedzīvotāju atzīst, ka apmeklē kultūras un izklaides pasākumus savā pilsētā un arī ārpus savas pilsētas (92%). Puse iedzīvotāju pasākumus apmeklē reizi mēnesī vai biežāk. Aktīvāki kultūras un izklaides pasākumu apmeklētāji ir 25-44 gadīgie, retāk pasākumus apmeklē iedzīvotāji vecumā virs 55 gadiem, kā arī iedzīvotāji 15-24 gadu vecuma grupā. Piektā daļa iedzīvotāju ir iesaistīti amatiermākslā, savukārt 44% dažādās citās kultūras aktivitātēs.

Absolūtais vairākums jeb 88 % aptaujāto iedzīvotāju atbalsta Daugavpils kandidēšanu titulam “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027”, un teju puse iedzīvotāju ir gatavi aktīvi iesaistīties.

Kultūras patēriņa pētījums veikts, lai izzinātu pilsētas iedzīvotāju un kultūras nozarē strādājošo viedokli par kultūras paradumiem – apmeklējumu un līdzdalību, par kultūras dzīves izaicinājumiem nākotnē, kā arī vērtējumu par Daugavpils pieteikumu Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 statusam. Aptaujās respondenti bija lūgti atbildēt par kultūras patēriņa un līdzdalības paradumiem laikā pirms pandēmijas.  Vienlaikus padziļinātās intervijas un fokusgrupu intervijās noskaidrots kultūras un saistītajās nozarēs strādājošo profesionāļu viedoklis par kultūras nozares pārvaldību Daugavpilī, sadarbības pieredzi un izaicinājumiem, nozares sasniegumiem un izaugsmes vajadzībām.

Pētījumu 2021. gada februārī īstenoja Latvijas Kultūras akadēmija sadarbībā ar  domnīcu Culturelab, pasūtītājs – Daugavpils pilsētas dome. Elektroniskajā aptaujā piedalījās vairāk nekā 1000 respondentu, pētījuma ietvaros tika veikta arī kultūras darbinieku elektroniskā aptauja, Daugavpils kultūras dzīves veidotāju padziļinātās intervijas un fokusgrupu intervijas.  Pētījuma atziņas tiks izmantotas gatavojot Daugavpils Kultūras attīstības programmu 2021.-2027.gadam un Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 konkursa pieteikumu.

PĒTIJUMS

Papildu informācija:
Diāna Soldāne
Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 konkursa pieteikuma izstrādes darba grupas koordinatore
tālrunis 28378679, 65423601,
e-pasts diana.soldane@daugavpils.lv.
daugavpils2027.eu