Šobrīd Daugavpilī

AD 2021/11, “Ekspertu piesaiste IT tehnoloģiju, mārketinga un tūrisma jomā reģionālās lojalitātes programmas izstrādei projektam “Loyal to Culture and Tourism”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 26.03.2021, 19:43
Identifikācijas numurs:
AD 2021/11
Iepirkuma statuss:
Pabeigts
Iepirkuma tips:
Pakalpojumi
Pasūtītājs:
Daugavpils pilsētas dome
Līgumcena EUR bez PVN:
5640.44 €
Publicēšanas datums:
26.02.2021
Iesniegšanas termiņš:
05.03.2021 12:00:00
Uzvarētājs:
  1. Cenu aptaujā (Nr. AD 2021/11) 1. daļai:

Līgums netiek slēgts ne ar vienu no pretendentiem, jo no pretendentu iesniegtajiem pieredzes aprakstiem nav secināms, ka pretendentiem ir cenu aptaujas Nr. AD 2021/11 tehniskajā specifikācijā pieprasīta pieredze: „Pieredze informatīvo materiālu izstrādē”.

  1. Cenu aptaujas (Nr. AD 2021/11) 2.daļai:

Biedrība “Tūrisma klubs “Sniegpulkstenīte”” reģ. nr. 50008189881,  Līguma summa 1025.33 EUR (viens tūkstotis divdesmit pieci euro 33 centi) bez PVN.

  1. Cenu aptaujas (Nr. AD 2021/11) 3.daļai:

 Biedrība “Tūrisma klubs “Sniegpulkstenīte”” reģ. nr. 50008189881, Līguma summa 1025.33 EUR (viens tūkstotis divdesmit pieci euro 33 centi) bez PVN.

Pievienotās datnes: