Šobrīd Daugavpilī

DPD 2021 SAMN/2, Apsveikumu atklātņu Daugavpilī dzīvojošajiem senjoriem 70., 75., 80., 85., 90 un 95.gadu jubilejās drukāšana saskaņā ar maketu

Pēdējo reizi informācija atjaunota 12.01.2021, 15:05
Identifikācijas numurs:
DPD 2021 SAMN/2
Iepirkuma statuss:
Pabeigts
Iepirkuma tips:
Pakalpojumi
Pasūtītājs:
Daugavpils pilsētas dome
Līgumcena EUR bez PVN:
1660 €
Publicēšanas datums:
12.01.2021
Iesniegšanas termiņš:
14.01.2021 17:00:00

Piedāvājums iesniedzams Daugavpils pilsētas domē līdz 2021.gada 14.janvārim, plkst.17:00 personiski pēc adreses K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, 1.stāvā, Domes informācijas birojā vai elektroniskā veidā uz e-pastu info@daugavpils.lv, piedāvājums parakstāms ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Piedāvājums, kas iesniegts pēc norādītā termiņa, neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ pretendentam. Ja piedāvājumu iesniedz personiski, tas iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē/iepakojumā, uz kuras jānorāda:

1. pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

2. pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, iepirkuma nosaukums – “Apsveikumu atklātņu Daugavpilī dzīvojošajiem senjoriem 70., 75., 80., 85., 90 un 95.gadu jubilejās drukāšana saskaņā ar maketu”, kontaktpersona;   

3. atzīme: „Neatvērt līdz 2021.gada 14.janvārim, plkst.17:00”.