Šobrīd Daugavpilī

DPD 2020 SAMN/4, Sabiedriskās domas pētījuma veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības vajadzībām

Pēdējo reizi informācija atjaunota 10.12.2020, 09:10
Identifikācijas numurs:
DPD 2020 SAMN/4
Iepirkuma statuss:
Pabeigts
Iepirkuma tips:
Pakalpojumi
Pasūtītājs:
Daugavpils pilsētas dome
Līgumcena EUR bez PVN:
9341 €
Publicēšanas datums:
20.11.2020
Iesniegšanas termiņš:
26.11.2020 09:00:00
purchase_winners:

SIA “SKDS”, Reģ. Nr.40003285242

Piedāvājums iesniedzams līdz 2020.gada 26.novembrim, plkst. 9.00:00 personiski pēc adreses K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, 1.stāvā, Domes informācijas birojā vai elektroniskā veidā uz info@daugavpils.lv . Iesniedzot piedāvājumu elektroniski, piedāvājumam obligāti jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

          Ja piedāvājumu iesniedz personiski, tas iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē/iepakojumā, uz kuras jānorāda:

12.1. pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

12.2. pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, iepirkuma nosaukums – “Sabiedriskās domas pētījuma veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības vajadzībām”;    

12.3. atzīme: „Neatvērt līdz 2020.gada 26.novembrim, plkst. 9.00:00”.