Šobrīd Daugavpilī

DPD 2020 SAMN/3, Kalendāra “Daugavpils 2021” druka un piegāde

Pēdējo reizi informācija atjaunota 10.12.2020, 10:22
Identifikācijas numurs:
DPD 2020 SAMN/3
Iepirkuma statuss:
Pabeigts
Iepirkuma tips:
Pakalpojumi
Pasūtītājs:
Daugavpils pilsētas dome
Līgumcena EUR bez PVN:
4545 €
Publicēšanas datums:
19.11.2020
Iesniegšanas termiņš:
25.11.2020 08:30:00
purchase_winners:

SIA “GR ART& PRINT”, Reģ. Nr.40103323220

Pievienotās datnes:

Piedāvājums iesniedzams Daugavpils pilsētas domē līdz 2020.gada 25.novembra, plkst.08:30 personiski pēc adreses K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, 1.stāvā, Domes informācijas birojā vai elektroniskā veidā uz e-pastu info@daugavpils.lv, piedāvājums parakstāms ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Piedāvājums, kas iesniegts pēc norādītā termiņa, neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ pretendentam. Ja piedāvājumu iesniedz personiski, tas iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē/iepakojumā, uz kuras jānorāda:

1. pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

2. pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, iepirkuma nosaukums – “Kalendāra “Daugavpils 2021” druka un piegāde”, kontaktpersona;   

3. atzīme: „Neatvērt līdz 2020.gada 25.novembra, plkst.08:30”.