Šobrīd Daugavpilī

AD 2019/76, „Daugavpils pilsētas pašvaldības energopārvaldības tiešsaistes monitoringa platformas pakalpojuma nodrošināšana”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 02.12.2019, 09:45
Identifikācijas numurs:
AD 2019/76
Iepirkuma statuss:
Pabeigts
Iepirkuma tips:
Pakalpojumi
Pasūtītājs:
Daugavpils pilsētas dome
Līgumcena EUR bez PVN:
1652.89 €
Publicēšanas datums:
13.11.2019
Iesniegšanas termiņš:
20.11.2019 12:00:00
purchase_winners:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „EKODOMA”, Reģ.Nr.40003041636, Juridiskā adrese: Noliktavas iela 3-3, Rīga, LV-1010. Piedāvājuma kopsumma: EUR 1652,89 (viens tūkstotis seši simti piecdesmit divi eiro 89 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN), 21% PVN EUR 347,11, kopā ar PVN 2000,00 (divi tūkstoši eiro 00 centi).