Šobrīd Daugavpilī

DPD 2019 SAMN/4, Informatīvo pakalpojumu sniegšana televīzijā

Pēdējo reizi informācija atjaunota 05.11.2019, 15:58
Identifikācijas numurs:
DPD 2019 SAMN/4
Iepirkuma statuss:
Pabeigts
Iepirkuma tips:
Pakalpojumi
Pasūtītājs:
Daugavpils pilsētas dome
Līgumcena EUR bez PVN:
10000 €
Publicēšanas datums:
25.10.2019
Iesniegšanas termiņš:
29.10.2019 15:00:00
purchase_winners:

SIA “DAUTKOM TV”, reģistrācijas Nr. 41503014963, adrese – Jelgavas iela 1B, Daugavpils, LV-5404.

Līgumcena 9980.00 euro (deviņi tūkstoši deviņi simti astoņdesmit euro 00 centi)  bez PVN. 

    1. Pakalpojuma uzdevums: Izpildītājam jāveic reklāmas un informatīvās publicitātes materiālu sagatavošana, saskaņošana ar Pasūtītāju un izvietošana televīzijā.
    2. Zemsliekšņa iepirkuma mērķis: regulāri informēt mērķauditoriju par Pasūtītāja organizētiem kultūras notikumiem un pasākumu programmām, pilsētā plānotiem svētkiem un aktivitātēm, ieskaitot intervijas ar pašvaldības vadību un/vai speciālistiem, nodrošinot ar informāciju maksimāli lielu interesentu loku.                                                                                                                      nodrošināt Pasūtītāja rīkoto valsts un pilsētas nozīmes pasākumu – valsts svētku un atceres dienu, gadskārtu ieražu un tradīciju pasākumu reklāmu un informatīvo publicitāti;
    3. Mērķauditorijas – Daugavpils pilsētas iedzīvotāji un tās viesi, un sabiedrība kopumā.
  • Izpildītājam pakalpojums jānodrošina saskaņā ar Pasūtītāja sniegto Pakalpojuma uzdevumu, nodrošinot reklāmas un informatīvās publicitātes materiālu izvietošanu medijos atbilstoši Pasūtītāja apstiprinātiem izvietojuma plāniem un norādījumiem.
  • Paredzamā līgumcena: līdz 10000,00 euro bez PVN.