Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils BJSS airēšanas nodaļai sporta laivas piegāde

Pēdējo reizi informācija atjaunota 26.05.2020, 16:48
Iepirkuma statuss:
Aktīvs
Iepirkuma tips:
Preces
Pasūtītājs:
Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola
Publicēšanas datums:
15.02.2018
 1. Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola

Adrese

Kandavas iela 17a, Daugavpils, LV-5401

Reģ.Nr.

90009242212

Kontaktpersona līguma slēgšanas jautājumos

Direktors Imants Utināns, tālr. 65425346, mob.29364652

e-pasts: daugavpilsbjss@inbox.lv

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos

Airēšanas nodaļas treneris Aleksejs Lavrenovs, tālr.27026473,

e-pasts: daugavpilsbjss@inbox.lv

 1. Iepirkuma priekšmets: Daugavpils BJSS airēšanas nodaļai sporta laivas piegāde
 2. Paredzamā līgumcena: līdz EUR 4130,00 bez PVN
 3. Līguma izpildes termiņš: 2018.gada 10.marts.
 4. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā

5.1. Pretendent ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;

5.2. Pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minētā pakalpojuma sniegšanā;

5.3. Pretendentam ir jābūt nodrošinātai mājas lapai, lai būtu iespēja iepazīties ar preču klāstu;

5.4. Precīzs pakalpojuma apraksts ir noteiks  tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1);

5.5.Preces tiks iepirktas pa daļām, saskaņā ar Pasūtītāja iepriekšēju pasūtījumu (rakstisku vai mutisku), līgumā noteiktajā kārtībā. Pasūtītājam nav pienākums nopirkt visas tehniskās specifikācijās noteiktās preces. Pasūtītās preces būs jāpiegādā uz piegādātāja rēķina;

5.6. Pretendentam nav tiesību mainīt piedāvātās preces aprakstu;

5.7. Iesniegt paraugu, kuru pēc izskatīšanas mēs apņemamies atgriezt atpakaļ.

 

6.Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā

6.1. Pretendenta sastādīts finanšu/tehniskais piedāvājums (2.pielikums)

 

7.Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums, kas pilnībā atbilst prasībām;

8.Piedāvājums iesniedzams: līdz 2018.gada 20.februārim, plkst.12.00

9.Piedāvājums var iesniegt:

9.1.personīgi, vai pa pastu pēc adreses Kandavas ielā 17a, Daugavpilī (3.stāvs, kab.305)

9.2.elektroniski (e-pasts: daugavpilsbjss@inbox.lv)

10.Paziņojums par rezultātiem: tiks ievietota Daugavpils pilsētas domei tīmekļa vietnē www.daugavpils.lv , sadaļā “Pašvaldības iepirkumi, konkursi”

 

Pielikumā:

 1. Tehniskā specifikācija;
 1. Finanšu-tehniskā piedāvājuma forma.                                                                            

  

 

1.pielikums

Tehniskā specifikācija

 

Veicamā darba uzdevumi: Daugavpils BJSS airēšanas nodaļai sporta laivas piegāde;

Pasūtījuma izpildīšana: 2018.gada 10.marts

Piegāde: bezmaksas

 

Nr.p.k.

Nosaukums

Apraksts

Mērvienība

1.

Akadēmiskās airēšanas laivas piegāde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laiva atbilst FISA tehniskajiem parametriem.

Atbilstība starptautiskajiem ICF noteikumiem startiem Eiropas un pasaules čempionātos un Olimpiskajās spēlēs

Garantijas laiks – 2 gadi

Materiāls - iekšpuse un ārpuse - kelāra ādas materiāls, pa vidu - oglekļa šūnas

Svars – 13,8-14,0 kg

Vidējais apkalpes svars – 75-85 kg

Pekas - neilons un āda

Sliedītes – alumīnija

Soliņš - koka vai oglekļa, tērauda gultņi

Kāju atbalsts ar apaviem – 43-44 izm.

Izliktņi - alumīnijs ar Schroder  vai Concept II  duļļiem

 

 

1 gab.

 

 

 

Tehnisko specifikāciju sagatavoja

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas metodiķe                                                         J.Dedele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Pielikums

 

2018.gada ____._______________, Daugavpilī

 

 

FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Piedāvājam piegādāt Daugavpils BJSS airēšanas nodaļai sporta laivu

 

Kam:

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolai,

Kandavas iela 17a, Daugavpils, LV-5401

Pretendenta nosaukums,

Reģ. Nr.

 

Adrese:

 

Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts:

 

Datums:

 

Pretendenta Bankas rekvizīti:

 

 

Nr.p.k.

Nosaukums

Apraksts

Mērvienība

Cena bez PVN

1.

Akadēmiskās airēšanas laivas piegāde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laiva atbilst FISA tehniskajiem parametriem.

Atbilstība starptautiskajiem ICF noteikumiem startiem Eiropas un pasaules čempionātos un Olimpiskajās spēlēs

Garantijas laiks – 2 gadi

Materiāls - iekšpuse un ārpuse - kelāra ādas materiāls, pa vidu - oglekļa šūnas

Svars – 13,8-14,0 kg

Vidējais apkalpes svars – 75-85 kg

Pekas - neilons un āda

Sliedītes – alumīnija

Soliņš - koka vai oglekļa, tērauda gultņi

Kāju atbalsts ar apaviem – 43-44 izm.

Izliktņi - alumīnijs ar Schroder  vai Concept II  duļļiem

 

 

1 gab.

 

Kopā:

 

 

 

 

 1. Mēs apliecinām, kā:
 • Līguma izpildes termiņš līdz 2018 gada 10.februārim;
 • Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
 • Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības;
 • Pasūtītās preces piegādāsim uz sava rēķina.

 

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

Vārds, uzvārds, amats

 

Paraksts

 

Datums