Šobrīd Daugavpilī

„Datortehnikas un datorprogrammu iegāde”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 26.05.2020, 16:48
Iepirkuma statuss:
Aktīvs
Iepirkuma tips:
Preces
Pasūtītājs:
Daugavpils pilsētas pašvaldības policija
Publicēšanas datums:
19.02.2018
Pievienotās datnes:

1.     Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Daugavpils pilsētas pašvaldības policija

Adrese

Muzeja iela 6, Daugavpils, LV-5401

Reģ.nr.

90002067001

Kontaktpersona līguma slēgšanas jautājumos

 Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas vecākā inspektore Jekaterīna Ķīse, tālrunis: 654 21500, e-pasts: police@daugavpils.lv

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos

Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas ALN vecākais inspektors Viktors Šeškens, tālrunis: 654 21500, e-pasts: police@daugavpils.lv

Faksa nr.

654 21500

Darba laiks

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

 

 

No 08.30 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00

 

 1. Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanas datums:02.2018.
 2. Zemsliekšņa iepirkuma mērķis: Datortehnikas un datorprogrammu iegāde.
 3. Līguma izpildes termiņš: līdz 16.03.2018. ir jaiegādājas.
 4. Veicamā pakalpojuma apraksts, uzskaitījums (apjomi): Precīzs pakalpojuma apraksts ir noteikts Tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.1).
 5. Paredzamā kopējā līgumcena: līdz 5700,00 euro ar  PVN;
 6. Kritērijs, pēc kura tiks izvēlēts piegādātājs: piedāvājums ar viszemāko cenu, kas pilnībā atbilst tehniskās specifikācijas prasībām;
 7. Pretendents iesniedz piedāvājumu: atbilstoši piedāvājuma iesniegšanas formai (Pielikums Nr.2). Atsevišķu tehnisko piedāvājumu pretendentam sagatavot nav nepieciešams. Parakstot piedāvājumu cenu aptaujā (sagatavotu atbilstoši ziņojuma 2. pielikumam), pretendents apliecina, ka apņemas izpildīt visas tehniskajā specifikācijā izvirzītās prasības.

Pasūtītājs izslēgs pretendentu no turpmākas dalības cenu aptaujā, ja:

8.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

8.2. ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

 1. Piedāvājums iesniedzams: līdz 2018.gada 21.februārim, plkst. 16.00
 2. Piedāvājums var iesniegt:

            10.1. personīgi (ielikt aploksnē), vai pa pastu pēc adreses Muzeja ielā 6, Daugavpilī (1.stāvs, Dežūrdaļā)

            10.2. elektroniski (e-pasts: police@daugavpils.lv)

 1. Citi nosacījumi:

11.1.  Pakalpojuma cenās iekļauti visi izdevumi, kas saistīti ar Pakalpojuma sniegšanu (transports, transporta stāvvietas apmaksa, darbaspēka, tehniskā aprīkojuma izmaksas, u.c.).

 

 

Ziņojuma pielikumā:

 1. Tehniskā specifikācija
 2. Pretendenta piedāvājuma forma.

 

Atbildīgā persona  ______________   vecākā inspektore J.Ķīse

           

Daugavpilī, 2018.gada 19.februārī

 

                                                                                                                   

 

 

1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Nr.p.k.

Priekšmets

Apraksts

Daudzums

1.

Portatīvais dators

Notebook  DELL Vostro 3568

Business/Lightweight

Core i3 | CPU i3-6006U | 2000 MHz

Screen 15.6" | 1366x768 | Non-Glare

RAM 8GB | DDR4

SSD 256GB

DVD Super Multi DL

LAN Gigabit | Keyboard ENG/RUS

1x15pin D-sub | 1xHDMI | 1xAudio-Out

1xUSB 2.0 | 2xUSB 3.0 | 1xRJ45

Width 380 mm | Height 23.65 mm

Depth 260 mm | Weight 2.29 kg

MS Windows 10 Home OEM

 

1

2.

Portatīvā datora palīgierīce

DOCKING STATION

D1000/USB3.0 452-BCCO DELL

1x15pin D-sub | 1xHDMI | 1xDisplayPort | 1xAudio-Out | 3xUSB 3.0 | 1xRJ45 | Colour Black

1

3.

Portatīvais dators

Notebook | ACER | Aspire | vai analogs

ES1-572-388G |

CPU i3-6006U | 2000 MHz | 15.6" | 1366x768 | RAM 4GB | DDR3L | SSD 128GB | Intel HD Graphics HD 520 | Integrated | ENG | Windows 10 Home | Black | 2.4 kg | NX.GD0EL.039

3

 Datortehnikas un datorprogrammu iegāde”

 

 

Tabula Nr.1

Tabula Nr.2

Nr.p.k.

Priekšmets

Apraksts

Daudzums

1.

Dators

 

St. dators PS Intel Pentium G4400

 

H110/ Pentium G4400/ 8GB DDR4

120GB SSD/DVDRW/ ATX450W/ Keyboard & Mouse / Win10Home

 

3

2.

Monitors

Monitors  Philips 243V5LHAB5/00 vai analogs

23,6, TN, Full HD, DVI, D-Sub, HDMI

3

1.

Datorprogramma

SW RET OFFICE 2016 H&B/ENG P2 T5D-02826

(Word, Excel, PowerPoint, OneNote and Outlook )

6

Tabula Nr.3

 

Sagatavoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas

Adminstratīvās lietvedības nodaļas vecākais inspektors                                 V.Šeškens


2.pielikums

PIEDĀVĀJUMS

 

Kam:

Daugavpils pilsētas pašvaldības policija, Muzeja iela 6, Daugavpils, LV-5401, Latvija

Pretendents

 

 

Reģistrācijas Nr., Adrese:

 

 

Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts:

 

Bankas rekvizīti:

 

 

 

Piedāvājam šādus tehniskajā specifikācijā „Datortehnikas un datorprogrammu iegāde”* norādītos pakalpojumus par šādu cenu:

 

Tabula Nr.1

Nr.

Piedāvātās preces, pakalpojuma nosaukums (zīmols)

Mērvienība

Daudzums

Cena par vienu vienību euro bez PVN

Cena par vienu vienību euro ar PVN

Cena kopā euro ar PVN

1.

 

Gab.

 

 

 

 

2.

 

Gab.

 

 

 

 

3.

 

Gab.

 

 

 

 

Kopā euro ar PVN

 

 

Tabula Nr.2

Nr.

Piedāvātās preces, pakalpojuma nosaukums (zīmols)

Mērvienība

Daudzums

Cena par vienu vienību euro bez PVN

Cena par vienu vienību euro ar PVN

Cena kopā euro ar PVN

1.

 

Gab.

 

 

 

 

2.

 

Gab.

 

 

 

 

Kopā euro ar PVN

 

 

Tabula Nr.3

Nr.

Piedāvātās preces, pakalpojuma nosaukums (zīmols)

Mērvienība

Dadzums

Cena par vienu vienību euro bez PVN

Cena par vienu vienību euro ar PVN

Cena kopā euro ar PVN

1.

 

Gab.

 

 

 

 

Kopā euro ar PVN

 

 

*Pretendents var iesniegt piedāvājumu pa daļām (piedalīties tikai atsevišķā daļā)

Pretendents   “pretendenta nosaukums”   tā vārds, uzvārds, amats”  personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

 1. Piesakās piedalīties aptaujā (tirgus izpētē) „ Datortehnikas un datorprogrammu iegāde”, piekrīt visiem tās nosacījumiem un garantē aptaujas un normatīvo aktu prasību izpildi. Nosacījumi ir skaidri un saprotami.
 2.    “pretendenta nosaukums”   apliecina, ka:
 • visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;
 • nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā aptaujā;
 • pretendenta rīcībā būs pietiekami finanšu un tehniskie resursi līguma izpildei;
 • tam ir normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodarbināts personāls ar atbilstošu kvalifikāciju, kas ļauj nodrošināt tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi.
 • apliecina, ka spēj izpildīt tehniskās specifikācijas prasības.
 • nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties aptaujā un izpildīt norādītās prasības.

 

Paraksta pretendents vai tā pilnvarota persona (pilnvarotai personai pievieno pilnvaru):

Vārds, uzvārds, amats

 

Paraksts

 

Datums