Šobrīd Daugavpilī

„Spoguļkameras iegāde Daugavpils pilsētas domes vajadzībām”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 26.05.2020, 16:48
Iepirkuma statuss:
Aktīvs
Iepirkuma tips:
Preces
Pasūtītājs:
Daugavpils pilsētas dome
Publicēšanas datums:
19.02.2018
 1. Pasūtītājs:

Iestādes nosaukums

Daugavpils pilsētas dome

Adrese

Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401

Reģ.Nr.

90000077325

Kontaktpersona

(amats, vārds, uzvārds)

Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja Kristīne Daņilova,

Studijas tehnisko iekārtu operators Jevģenijs Galapovs

Vispārējās nodaļas datortīkla vecākais administrators Dmitrijs Burunovs

Kontakti: tālruņa numurs, e-pasts

K.Daņilova - tālr.: 65404349, 26008224; e-pasts:

kristine.danilova@daugavpils.lv  

J.Galapovs - tālr.: 65404324, e-pasts: dtv@daugavpils.lv  

D.Burunovs tālr.: 65404356, 26599500,

e-pasts: dmitrijs.burunovs@daugavpils.lv

Darba laiks

Pirmdiena

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00

Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00

Piektdiena

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00

 

 1. Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanās datums: gada 18.februārī.
 2. Līguma priekšmets: Spoguļkameras iegāde Daugavpils pilsētas domes vajadzībām.
 3. Līguma izpildes (preces piegādes) termiņš: līdz 3 (trīs) dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža.
 4. Preces apraksts:pielikumā (tehniskajā specifikācijā).
 5. Paredzamā līgumcena: līdz 6 (viens tūkstotis četri simti astoņdesmit septiņi euro un 60 centi) euro bez PVN.
 6. Kritērijs, pēc kura tiks izvēlēts piegādātājs: piedāvājums ar viszemāko cenu.
 7. Pretendents iesniedz piedāvājumu atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām (2.pielikums). Atsevišķu tehnisko piedāvājumu pretendentam sagatavot nav nepieciešams. Parakstot piedāvājumu cenu aptaujā (sagatavotu atbilstoši ziņojuma 2. pielikumam), pretendents apliecina, ka apņemas izpildīt visas tehniskajā specifikācijā izvirzītās prasības.

Pasūtītājs izslēgs pretendentu no turpmākas dalības cenu aptaujā, ja:

8.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

8.2. ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

 

 1. Piedāvājums iesniedzams līdz 2018.gada 26.februārim, plkst.14:30 personiski pēc adreses K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, 1.stāvā, Domes informācijas birojā vai elektroniskā veidā uz info@daugavpils.lv . Iesniedzot piedāvājumu elektroniski, piedāvājumam obligāti jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

         Ja piedāvājumu iesniedz personiski, tas iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē/iepakojumā, uz kuras jānorāda:

9.1. pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

9.2. pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, iepirkuma nosaukums – “Spoguļkameras iegāde Daugavpils pilsētas domes vajadzībām”;   

9.3. atzīme: „Neatvērt līdz 2018.gada 26.februāra, plkst.14:35”.

Piedāvājumam jābūt cauršūtam tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Ja Pretendents piedāvājumā iesniedz dokumenta/-u kopiju/-as, kopijas/-u pareizība ir jāapliecina.

Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Citā valodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

Piedāvājums jāparaksta pretendenta paraksttiesīgai personai. Ja piedāvājumu cenu aptaujā paraksta pretendenta pilnvarota persona, pretendenta atlases dokumentiem pievieno attiecīgo pilnvaru.

 1. Citi nosacījumi:

10.1. Piedāvājuma cenā (EUR) jāiekļauj visas preces izmaksas (tajā skaitā, bet ne tikai – darba samaksa, peļņa, transporta izdevumi (piegāde), u.c.), nodokļi un nodevas, kas saistītas ar līguma izpildi; atsevišķi jānorāda PVN, ja attiecināms. Prece – spoguļkamera piegādājama pēc adreses Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils. 

10.2. Elektroniskā veidā iesniegtie piedāvājumi, kuri nav parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, atzīstami par neiesniegtiem un netiek izskatīti

10.3. Cenu aptaujā noteiktajā kārtībā pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu kopā. Piedāvājumu variantu iesniegšana nav atļauta.

 

Ziņojuma pielikumā:

 1. Tehniskā specifikācija;
 2. Pretendenta piedāvājums.

 

Saskaņots: Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja Kristīne Daņilova _________________________  

Daugavpilī, 2018.gada  19.februārī

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.pielikums ziņojumam

par uzaicinājumu pretendentiem piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

„Spoguļkameras iegāde Daugavpils pilsētas domes vajadzībām”

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Ražotājs

Nikon vai ekvivalents

Svars (bez akumulatora / baterijas)

640 g

Izmēri

135.5 x 104 x 72.5 mm

Pikseļu skaits

20.9 Megapixels

Attēla formāti

16:9    4:3    3:2 1:1

Sensora izmērs

23.5 x 15.7 mm

Sensora tips

CMOS

Jūtīgums (ISO)

ISO 100 - 51200, Auto

Baltās krāsas balanss

Auto, 7 pozīcijas + 1 lietotāja

Datu uzglabāšanas formāts

RAW JPEG MOV MP4 AAC-LC DCF Exif H.264/MPEG-4 Linear PCM (Stereo) RAW + JPEG

Optika

Komplektā neietilpst

Auto / Manuālais fokuss

Jā / Jā

Autofokusa veids

Nikon Advanced Multi-CAM 3500FX II autofokusa sensora modulis ar TTL fāzes noteikšanu

Fokusa attālums makro režīmā

Atkarīgs no izvēlētā objektīva

Diafragma

Atkarīgs no izvēlētā objektīva

Ekrāns

8.13cm

Ekrāna izšķirtspēja

922 000 punktu

Skatu meklētājs

Jā (Optiskais skatu meklētājs)

Zibspuldze

Iebūvēta (Pop-Up)

Zibspuldzes režīmi

 

Aizmugurējā aizkara sinhronizācija Aizmugurējā aizkara sinhronizācija ar lēno sinhronizāciju Auto Auto ar sarkano acu efekta samazināšanu Automātiskā lēnā sinhronizācija Automātiskā lēnā sinhronizācija ar sarkano acu efekta samazināšanu Izslēgts Lēnā sinhronizācija Lēnā sinhronizācija ar sarkano acu efekta samazināšanu Piespiedu zibspuldze Sarkano acu efekta samazināšana

Iespēja pievienot ārējo zibspuldzi

Ekspozīcijas kompensācija

- 3 EV līdz + 3 EV ar soli 1/2 EV vai 1/3 EV

Ekspozīcijas ilgums

30 sek. - 1/8000 sek.

Video ieraksts

4K

Video ieraksta izšķirtspējas

1280 x 720 (50 kadri/s) 1280 x 720 (60 kadri/s) 1920 x 1080 (24 kadri/s) 1920 x 1080 (25 kadri/s) 1920 x 1080 (30 kadri/s) 1920 x 1080 (50 kadri/s) 1920 x 1080 (60 kadri/s) 3840 x 2160 (24 kadri/s) 3840 x 2160 (25 kadri/s) 3840 x 2160 (30 kadri/s)

Mikrofons

Jā (Stereo)

Atmiņas kartes tips

 

SD(Secure Digital) SDHC (Secure Digital High Capacity) SDXC (Secure Digital Extended Capacity)

USB savienojums

Jā (micro-USB)

HDMI savienojums

WiFi savienojums

Īpašas atzīmes

 

Li-ion baterija Atbalsta Bluetooth 4.1 Indeksu atzīmēšana Intervāla video Elektroniska vibrāciju samazināšana

 

Sagatavoja: Daugavpils pilsētas domes Vispārējās nodaļas datortīkla vecākais administrators

Dmitrijs Burunovs ___________________ Daugavpilī, 2018.gada  19.februārī

Saskaņots: Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja Kristīne Daņilova _________________________ 

Daugavpilī, 2018.gada  19.februārī

 

 

 

 

 

 

 

2.pielikums ziņojumam

par uzaicinājumu pretendentiem piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

„Spoguļkameras iegāde Daugavpils pilsētas domes vajadzībām”

 

PIEDĀVĀJUMS

 

 

Kam:

Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvija

Pretendents

 

Adrese:

 

Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts:

 

Pretendenta Bankas rekvizīti:

 

Piedāvājam ziņojumā par uzaicinājumu pretendentiem piedalīties aptaujā un tehniskajā specifikācijā Spoguļkameras iegāde Daugavpils pilsētas domes vajadzībām norādīto preci –

 

Ražotājs

Nikon vai ekvivalents

Svars (bez akumulatora / baterijas)

640 g

Izmēri

135.5 x 104 x 72.5 mm

Pikseļu skaits

20.9 Megapixels

Attēla formāti

16:9    4:3    3:2 1:1

Sensora izmērs

23.5 x 15.7 mm

Sensora tips

CMOS

Jūtīgums (ISO)

ISO 100 - 51200, Auto

Baltās krāsas balanss

Auto, 7 pozīcijas + 1 lietotāja

Datu uzglabāšanas formāts

RAW JPEG MOV MP4 AAC-LC DCF Exif H.264/MPEG-4 Linear PCM (Stereo) RAW + JPEG

Optika

Komplektā neietilpst

Auto / Manuālais fokuss

Jā / Jā

Autofokusa veids

Nikon Advanced Multi-CAM 3500FX II autofokusa sensora modulis ar TTL fāzes noteikšanu

Fokusa attālums makro režīmā

Atkarīgs no izvēlētā objektīva

Diafragma

Atkarīgs no izvēlētā objektīva

Ekrāns

8.13cm

Ekrāna izšķirtspēja

922 000 punktu

Skatu meklētājs

Jā (Optiskais skatu meklētājs)

Zibspuldze

Iebūvēta (Pop-Up)

Zibspuldzes režīmi

 

Aizmugurējā aizkara sinhronizācija Aizmugurējā aizkara sinhronizācija ar lēno sinhronizāciju Auto Auto ar sarkano acu efekta samazināšanu Automātiskā lēnā sinhronizācija Automātiskā lēnā sinhronizācija ar sarkano acu efekta samazināšanu Izslēgts Lēnā sinhronizācija Lēnā sinhronizācija ar sarkano acu efekta samazināšanu Piespiedu zibspuldze Sarkano acu efekta samazināšana

Iespēja pievienot ārējo zibspuldzi

Ekspozīcijas kompensācija

- 3 EV līdz + 3 EV ar soli 1/2 EV vai 1/3 EV

Ekspozīcijas ilgums

30 sek. - 1/8000 sek.

Video ieraksts

4K

Video ieraksta izšķirtspējas

1280 x 720 (50 kadri/s) 1280 x 720 (60 kadri/s) 1920 x 1080 (24 kadri/s) 1920 x 1080 (25 kadri/s) 1920 x 1080 (30 kadri/s) 1920 x 1080 (50 kadri/s) 1920 x 1080 (60 kadri/s) 3840 x 2160 (24 kadri/s) 3840 x 2160 (25 kadri/s) 3840 x 2160 (30 kadri/s)

Mikrofons

Jā (Stereo)

Atmiņas kartes tips

 

SD(Secure Digital) SDHC (Secure Digital High Capacity) SDXC (Secure Digital Extended Capacity)

USB savienojums

Jā (micro-USB)

HDMI savienojums

WiFi savienojums

Īpašas atzīmes

 

Li-ion baterija Atbalsta Bluetooth 4.1 Indeksu atzīmēšana Intervāla video Elektroniska vibrāciju samazināšana

piegādāt un pārdot par šādu cenu:

Cena bez PVN

 

PVN (21%)

 

Cena ar PVN

 

 

 

Pretendents: ____________________ apliecina, ka:

–   Piedāvājuma cenā (EUR) ir iekļautas visas preces izmaksas (tajā skaitā, bet ne tikai darba samaksa, peļņa, transporta izdevumi (piegāde), u.c.), nodokļi un nodevas, kas saistītas ar līguma izpildi.

 • piekrīt visiem cenu aptaujas nosacījumiem un garantē cenu aptaujas un normatīvo aktu prasību izpildi. Cenu aptaujas noteikumi ir skaidri un saprotami.
 • nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties aptaujā un pildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības;
 • apliecina, ka visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa.
 • apliecina, ka pretendenta rīcībā būs pietiekami finanšu un tehniskie resursi līguma izpildei,
 • apliecina, ka tam ir normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodarbināts personāls ar atbilstošu kvalifikāciju, kas ļauj nodrošināt tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi.
 • spēs piegādāt spguļkameru pēc adreses Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils līdz 3 (trīs) dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža.  

Paraksta pretendents vai tā pilnvarota persona (pilnvarotai personai pievieno pilnvaru):

Vārds, uzvārds, amats

 

Paraksts

 

Datums