Šobrīd Daugavpilī

“Futbola inventāra iegāde”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 26.05.2020, 16:48
Iepirkuma statuss:
Aktīvs
Iepirkuma tips:
Preces
Pasūtītājs:
Daugavpils pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde “Futbola centrs Daugavpils”
Publicēšanas datums:
21.02.2018
 1. Pasūtītājs:

Iestādes nosaukums

Daugavpils pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde “Futbola centrs Daugavpils”

Adrese

Kandavas iela 17A, Daugavpils, LV-5401

Reģ. Nr.

90010967169

Kontaktpersona

(amats, vārds, uzvārds)

Direktors Nauris Mackevičs

Kontakti: tālruņa numurs, e-pasts

tālr.:27047360,

e-pasts: fc_daugavpils@inbox.lv

 

 1. Iepirkuma priekšmets: Futbola inventāra iegāde izglītības iestādes “Futbola centra Daugavpils” vajadzībām.
 2. Paredzamā līgumcena: Ne lielāka par 6421,49 EUR bez PVN.
 3. Preču piegādes vieta: Kandavas iela 17A, Daugavpils, LV-5401.
 4. Līguma izpildes termiņš: līdz 2018.gada 20. martam.
 5. Piedāvājumu saskaņā ar pievienotajām formām var iesniegt: pa e-pastu fc_daugavpils@inbox.lv, pa pastu vai personīgi Kandavas ielā 17A, Daugavpilī, 301.kab. līdz 2018.gada 23. februārim plkst.15:00.
 6. Kritērijs, pēc kura tiks izvēlēts pakalpojumu sniedzējs: vislētākais piedāvājums atbilstoši tehniskajai specifikācijai.
 7. Pretendents iesniedz piedāvājumu, aizpildot pielikumus Nr.1 un Nr.3, kā arī ievērojot tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.
 8. Citi nosacījumi: piedāvājuma cenā (EUR) jāiekļauj visas pakalpojuma izmaksas (tajā skaitā, bet ne tikai – darba samaksa, peļņa, u.c.), nodokļi un nodevas, kas saistītas ar līguma izpildi.

 

Pielikumā:

- Pieteikums par piedalīšanos uzaicinājumā (Pielikums Nr.1);

- Tehniskā specifikācija (Pielikums Nr.2);

- Finanšu piedāvājums (Pielikums Nr.3).


 

1.pielikums

Futbola centrs Daugavpils

21.02.2018. uzaicinājumam

Nr.FCD/2018/2

 

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības

profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādei “Futbola centrs Daugavpils”

Kandavas ielā 17A, Daugavpilī,

LV-5401

 

 

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS UZAICINĀJUMā

Futbola inventāra iegāde”

 

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

 

 1. Piesakās piedalīties uzaicinājumā “Futbola inventāra iegāde”.
 2. Apņemas ievērot uzaicinājuma tehniskajā specifikācijā minētās prasības.
 3. Apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus.
 4. Apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju.

 

Pretendents

 

Reģistrācijas Nr.

 

Adrese

 

Kontaktpersona

 

Kontaktpersonas tālr./ fakss, e-pasts

 

Bankas nosaukums, filiāle

 

Bankas kods

 

Norēķinu konts

 

Vārds, uzvārds*

 

Amats

 

Paraksts

 

Datums

 

Zīmogs

 

   *Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds.


 

2.pielikums

Futbola centrs Daugavpils

21.02.2018. uzaicinājumam

Nr.FCD/2018/2

 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

 

1.   Futbola inventāra iegāde

 1. Preču piegādes vieta: Kandavas iela 17A, Daugavpils, LV-5401
 2. Preču piegādes termiņš: 2018.gada 20. marts.

 

Nr.

p.k.

Preces nosaukums

Apraksts

Daudzums/ Skaits/ Izmērs

1.

Futbola bumbas

1.1.

3. izmēra futbola bumba

3. izmēra futbola bumba, adidas "Telstar" TGlide, ar Pasaules Kausa 2018. bumbas krāsojumu. Bumba paredzēta lietošanai, gan uz dabīgā, gan uz sintētiskā seguma laukumiem.

26

1.2.

4. izmēra futbola bumba

4. izmēra futbola bumba, FIFA APPROVED kvalitāte, adidas "Telstar" TOPR ar Pasaules kausa 2018. bumbas krāsojumu. Bumba paredzēta lietošanai, gan uz dabīgā, gan uz sintētiskā seguma laukumiem.

26

1.3.

5. izmēra futbola bumba

Augstākās kvalitātes 5. izmēra futbola bumba, FIFA Pasaules kausa oficiālā bumba (Match ball), FIFA APPROVED kvalitāte.

50

2.

Futbola apmetņi

2.1.

Treniņu apmetņi – XS, S, M, L izmēri.

Dažādu izmēru treniņu apmetņi. Materiāls – 100% poliesters. Treniņu apmetņiem jāpiedāvā 7 (septiņi) dažādu krāsu varianti no kuriem tiks izvēlēti 4 (četri).

220

3.

Vārtsargu cimdi

3.1.

Bērnu vārtsargu cimdi

Cimdi vārtsargiem. Cimdi paredzēti sacensībām ar biezāku plaukstas daļas materiālu, materiāls mitrumu uzsūcošs, labākai saķerei ar bumbu. Cimdi paredzēti ietošanai uz sintētiskā seguma. Vārtsarga cimdi ar klasisko šuvumu, pirkstu ārpusē. Gumijas aizdare plaukstas locītavā ar velcro tipa aizdarēm locītavas augšpusē. Cimdu krāsa melna ar zelta elementiem.

18

 

Nr.

p.k.

Preces nosaukums

Apraksts

Daudzums/ Skaits/ Izmērs

3.2.

Augstākās kvalitātes vārtsargu cimdi pieaugušajiem

Augstākās kvalitātes vārtsargu cimdi, kas domāti oficiālām spēlēm. Virsdaļā iestrādātas gumijas labākai bumbas atsišanai un kontrolei, kā arī īpašs materiāls plaukstas daļā, kas paredzēts spēlēm uz sintētiskā seguma. Vārtsarga cimdi ar klasisko šuvumu, pirkstu ārpusē. Gumijas aizdare plaukstas locītavā ar velcro tipa aizdarēm, gan locītavas augšpusē, gan apakšpusē Cimdu krāsa gaiša ar sarkaniem elementiem.

18

4.

Futbola micītes un pankūkas

4.1.

Futbola micīšu komplekts. Komplekts sastāv no 40 gab.

Futbola micīšu komplekts, kas sastāv no 40 vienībām četrās dažādās krāsās: sarkana, dzeltena, balta, zila (no katras krāsas pa 10 gabaliem).

10 komplekti

4.2.

Futbola marķēšanas disku komplekts, kas sastāv no 24 gabaliem

Futbola marķēšanas disku komplekts, kas sastāv no 24 gabaliem divās dažādās krāsās. Katrā komplektā jābūt 12 šādu krāsu marķēšanas diskiem: dzeltena un oranža.

8 komplekti

 


 

3.pielikums

Futbola centrs Daugavpils

21.01.2018. uzaicinājumam

Nr.FCD/2018/2

 

 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

 

 

Kam:

Daugavpils pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādei “Futbola centrs Daugavpils”, Kandavas ielā 17a, Daugavpilī, LV-5401

Pretendents:

 

Reģ. Nr., adrese:

 

Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts:

 

Bankas rekvizīti:

 

Piedāvājam nodrošināt zemāk minēto pakalpojumu izpildi saskaņā ar uzaicinājuma “Futbola inventāra iegāde” tehniskās specifikācijas nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

 

Nr.

p.k.

Preces nosaukums

Apraksts

Daudzums/ Skaits/ Izmērs

Cena par gab., bez PVN

Cena par gab., ar PVN

Kopējā cena,

ar PVN

1.

Futbola bumbas

1.1.

3. izmēra futbola bumba

3. izmēra futbola bumba, adidas "Telstar" TGlide, ar Pasaules Kausa 2018. bumbas krāsojumu. Bumba paredzēta lietošanai, gan uz dabīgā, gan uz sintētiskā seguma laukumiem.

26

 

 

 

1.2.

4. izmēra futbola bumba

4. izmēra futbola bumba, FIFA APPROVED kvalitāte. adidas „Telstar“ TOPR ar Pasaules kausa 2018. bumbas krāsojumu. Bumba paredzēta lietošanai, gan uz dabīgā, gan uz sintētiskā seguma laukumiem.

26

 

 

 

Nr.

p.k.

Preces nosaukums

Apraksts

Daudzums/ Skaits/ Izmērs

Cena par gab., bez PVN

Cena par gab., ar PVN

Kopējā cena,

ar PVN

1.3.

5. izmēra futbola bumba

Augstākās kvalitātes 5. izmēra futbola bumba, FIFA Pasaules kausa oficiālā bumba (Match ball), FIFA APPROVED kvalitāte.

50

 

 

 

2.

Futbola apmetņi

2.1.

Treniņu apmetņi – XS, S, M, L izmēri.

Dažādu izmēru treniņu apmetņi. Materiāls – 100% poliesters. Treniņu apmetņiem jāpiedāvā 7 (septiņi) dažādu krāsu varianti no kuriem tiks izvēlēti 4 (četri).

220

 

 

 

3.

Vārtsargu cimdi

3.1.

Bērnu vārtsargu cimdi

Cimdi vārtsargiem. Cimdi paredzēti sacensībām ar biezāku plaukstas daļas materiālu, materiāls mitrumu uzsūcošs labākai saķerei ar bumbu. Cimdi paredzēti ietošanai uz sintētiskā seguma. Vārtsarga cimdi ar klasisko šuvumu, pirkstu ārpusē. Gumijas aizdare plaukstas locītavā ar velcro tipa aizdarēm locītavas augšpusē. Cimdu krāsa melna ar zelta elementiem.

18

 

 

 

 

3.2.

Augstākās kvalitātes vārtsargu cimdi pieauguša-jiem

Augstākās kvalitātes vārtsargu cimdi, kas domāti oficiālām spēlēm. Virsdaļā iestrādātas gumijas labākai bumbas atsišanai un kontrolei, kā arī īpašs materiāls plaukstas daļā, kas paredzēts spēlēm uz sintētiskā seguma. Vārtsarga cimdi ar klasisko šuvumu, pirkstu ārpusē. Gumijas aizdare plaukstas locītavā ar velcro tipa aizdarēm, gan locītavas augšpusē, gan apakšpusē Cimdu krāsa gaiša ar sarkaniem elementiem.

18

 

 

 

Nr.

p.k.

Preces nosaukums

Apraksts

Daudzums/ Skaits/ Izmērs

Cena par gab., bez PVN

Cena par gab., ar PVN

Kopējā cena,

ar PVN

4.

Futbola micītes

4.1.

Futbola micīšu komplekts. Komplekts sastāv no

40 gab.

Futbola micīšu komplekts, kas sastāv no 40 vienībām četrās dažādās krāsās: sarkana, dzeltena, balta, zila (no katras krāsas pa 10 gabaliem).

10 komplekti

 

 

 

4.2.

Futbola marķēšanas disku komplekts, kas sastāv no 24 gabaliem

Futbola marķēšanas disku komplekts, kas sastāv no

24 gabaliem divās dažādās krāsās. Katrā komplektā jābūt 12 šādu krāsu marķēšanas diskiem: dzeltena un oranža.

8 komplekti

 

 

 

 

Piedāvājuma cenā (EUR) ir iekļauti visas pakalpojuma izmaksas (tajā skaitā, bet ne tikai – darba samaksa, peļņa, u.c.), nodokļi un nodevas, kas saistītas ar līguma izpildi.

 

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums atbilst tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām un, ka piedāvājums ir galīgs un netiks mainīts.

 

 

Vārds, uzvārds, (amats)

 

Paraksts

 

Datums

 

 

 

Pretendenta pārstāvis:

 

                ________________________________

 

                    (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)