Šobrīd Daugavpilī

LVF Jaunatnes volejbola čempionāta U-12(m), V.Maizeļa piemiņas kausa organizēšana un tiesāšana

Pēdējo reizi informācija atjaunota 26.05.2020, 16:48
Iepirkuma statuss:
Aktīvs
Iepirkuma tips:
Pakalpojumi
Pasūtītājs:
Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola
Publicēšanas datums:
23.07.2018
  1. Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola

Adrese

Kandavas iela 17a, Daugavpils, LV-5401

Reģ.Nr.

90009242212

Kontaktpersona

Metodiķe Ella Ļaksa, mob.26706018

e-pasts:daugavpilsbjss@inbox.lv

 

2.Iepirkuma priekšmets: LVF Jaunatnes volejbola čempionāta U-12(m), V.Maizeļa piemiņas kausa organizēšana un tiesāšana;

  1. Paredzamā līgumcena: līdz EUR 620.00 bez PVN
  2. Līguma izpildes termiņš: 2018.gada 27.04.-1.05.
  3. Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā

5.1. Pretendent ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;

5.2. Pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minētā pakalpojuma sniegšanā;

5.3. Precīzs pakalpojuma apraksts ir noteiks  tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1).

6.Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā

6.1. Pretendents sastādīts finanšu/tehniskais piedāvājums (2.pielikums)

 

7.Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu, kas pilnībā atbilst prasībām;

8.Piedāvājums iesniedzams: līdz 2018.gada 25.aprīlim plkst.12:00

9.Piedāvājums var iesniegt:

9.1.personīgi, vai pa pastu pēc adreses Kandavas ielā 17a, Daugavpilī (3.stāvs, kab.305)

9.2.elektroniski (e-pasts: daugavpilsbjss@inbox.lv)

10.Paziņojums par rezultātiem: tiks ievietota Daugavpils pilsētas domei tīmekļa vietnē www.daugavpils.lv , sadaļā “Pašvaldības iepirkumi, konkursi”

 

 

Pielikumā:

  1. Tehniskā specifikācija;
  1. Finanšu-tehniskā piedāvājuma forma.

 

                                                                                                           1.pielikums

 

Tehniskā specifikācija

Veicamā darba uzdevumi: volejbola sacensību organizēšana un tiesāšana;

Pasūtījuma izpildināšana: 2018.gada 27.04.-1.05.

Norises vieta: DOC, Kandavas iela 17a, Daugavpils

 

N.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Apraksts

Mērvenība

1.

V.Maizeļa piemiņas kausa organizēšana un tiesāšana

Pretendentam jānodrošina sacensību organizācija un tiesāšana, kas iekļauj sevī:

1

 

2018.gada 27.-29.aprīlis

-        Sacensību vietas sagatavošanu (tīkla uzstādīšanu, tiesneša paaugstinājumu un galda uzstādīšanu, rezerves spēlētāju un treneru vietas sagatavošanu, tablo, rezultātu tabulas, spēles kalendāra sagatavošanu. Spēles tiek rakstītas uz oficiālajām FIVB starptautiskā spēles protokola.

-        Vienu spēli tiesā divi spēles tiesneši, viens sekretārs un tablo operators. Visiem tiesnešiem–galvenajam tiesnesim, galvenajam sekretāram, spēļu tiesnešiem un sekretāram jābūt nozīmētiem saskaņā ar  LVF apstiprināto sarakstu.

-        Spēles laukums jābūt sagatavots spēlei 45 min. pirms spēles sākuma un tiek novākts uzreiz pēc pēdējās spēles.

 

 

2.

Sacensību organizēšana un tiesāšana U-12(m)

Pretendentam jānodrošina sacensību organizācija un tiesāšana, kas iekļauj sevī:

1

 

2018.gada 30.04.-1.05.

-        Sacensību vietas sagatavošanu (tīkla uzstādīšanu, tiesneša paaugstinājumu un galda uzstādīšanu, rezerves spēlētāju un treneru vietas sagatavošanu, tablo, rezultātu tabulas, spēles kalendāra sagatavošanu. Spēles tiek rakstītas uz oficiālajām FIVB starptautiskā spēles protokola.

-        Vienu spēli tiesā divi spēles tiesneši, viens sekretārs un tablo operators. Visiem tiesnešiem–galvenajam tiesnesim, galvenajam sekretāram, spēļu tiesnešiem un sekretāram jābūt nozīmētiem saskaņā ar  LVF apstiprināto sarakstu.

-        Spēles laukums jābūt sagatavots spēlei 45 min. pirms spēles sākuma un tiek novākts uzreiz pēc pēdējās spēles.

 

 

Tehnisko specifikāciju sagatavoja

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas metodiķe                                                          J. Dedele

 

2.pielikums

 

2018.gada ____._______________, Daugavpilī

 

FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Piedāvājam LVF Jaunatnes volejbola čempionātu U-12(m), V.Maizeļa piemiņas kausu organizēt un tiesāt par šādu cenu:

 

Kam:

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolai,

Kandavas iela 17a, Daugavpils, LV-5401

Pretendents,

Reģ.Nr.

 

Adrese:

 

Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts:

 

Datums:

 

Pretendenta Bankas rekvizīti:

 

 

N.p.k.

Pozīcija

Apraksts

Mērvienība

Cena bez PVN

1.

V.Maizeļa piemiņas kausa organizēšana un tiesāšana

Pretendentam jānodrošina sacensību organizācija un tiesāšana, kas iekļauj sevī:

1

 

 

2018.gada 27.-29.aprīlis

-        Sacensību vietas sagatavošanu (tīkla uzstādīšanu, tiesneša paaugstinājumu un galda uzstādīšanu, rezerves spēlētāju un treneru vietas sagatavošanu, tablo, rezultātu tabulas, spēles kalendāra sagatavošanu. Spēles tiek rakstītas uz oficiālajām FIVB starptautiskā spēles protokola.

-        Vienu spēli tiesā divi spēles tiesneši, viens sekretārs un tablo operators. Visiem tiesnešiem–galvenajam tiesnesim, galvenajam sekretāram, spēļu tiesnešiem un sekretāram jābūt nozīmētiem saskaņā ar  LVF apstiprināto sarakstu.

-        Spēles laukums jābūt sagatavots spēlei 45 min. pirms spēles sākuma un tiek novākts uzreiz pēc pēdējās spēles.

 

 

 

2.

Sacensību organizēšana un tiesāšana U-12(m)

Pretendentam jānodrošina sacensību organizācija un tiesāšana, kas iekļauj sevī:

1

 

 

2018.gada 30.04.-1.05.

-        Sacensību vietas sagatavošanu (tīkla uzstādīšanu, tiesneša paaugstinājumu un galda uzstādīšanu, rezerves spēlētāju un treneru vietas sagatavošanu, tablo, rezultātu tabulas, spēles kalendāra sagatavošanu. Spēles tiek rakstītas uz oficiālajām FIVB starptautiskā spēles protokola.

-        Vienu spēli tiesā divi spēles tiesneši, viens sekretārs un tablo operators. Visiem tiesnešiem–galvenajam tiesnesim, galvenajam sekretāram, spēļu tiesnešiem un sekretāram jābūt nozīmētiem saskaņā ar  LVF apstiprināto sarakstu.

-        Spēles laukums jābūt sagatavots spēlei 45 min. pirms spēles sākuma un tiek novākts uzreiz pēc pēdējās spēles.

 

 

 

 

                                                     Kopā:

 

 

 

 

  1. Mēs apliecinām, kā:
  • Līguma izpildes termiņš līdz gada 27.04.-1.05.;
  • Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
  • Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības

 

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

 

Vārds, uzvārds, amats

 

Paraksts

 

Datums