Šobrīd Daugavpilī

„NEREGULĀRO PASAŽIERU PĀRVADĀJUMU NODROŠINĀŠANA DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES JAUNATNES NODAĻAS RĪKOTO VASARAS NOMETŅU DALĪBNIEKU PĀRVADĀŠANAI UZ EKSKURSIJĀM”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 24.11.2020, 16:48
Iepirkuma statuss:
Aktīvs
Iepirkuma tips:
Pakalpojumi
Pasūtītājs:
Daugavpils pilsētas Jaunatnes nodaļa
Publicēšanas datums:
10.05.2018
Pievienotās datnes:
 1. Pasūtītājs:

Iestādes nosaukums

Daugavpils pilsētas Jaunatnes nodaļa

Adrese

Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401

Reģ.Nr.

90000077325

Kontaktpersona

(amats, vārds, uzvārds)

Vēcākā jaunatne lietu speciāliste Olga Šimkina

Kontakti: tālruņa numurs, e-pasts

Valērija Petrova tālr.: 65424233, e-pasts: sport@daugavpils.lv

Darba laiks

Pirmdiena

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00

Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00

Piektdiena

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00

 

 1. Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanās datums: gada 18.maijā.
 2. Zemsliekšņa iepirkuma mērķis: Neregulāro pasažieru pārvadājumu nodrošināšana Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas rīkoto vasaras nometņu dalībnieku pārvadāšanai uz ekskursijām;
 3. Līguma izpildes termiņš: līdz 2018.gada 31.augustam vai līdz tiek sasniegta līguma summa.
 4. Veicamo preču piegāde:pielikumā (tehniskajā specifikācijā).
 5. Paredzamā līgumcena: līdz 5 731.40 euro bez PVN.
 6. Kritērijs, pēc kura tiks izvēlēts piegādātājs: piedāvājuma vienību kopsumma ar viszemāko cenu.
 7. Pretendents iesniedz piedāvājumu atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām (2.pielikums).
 8. Piedāvājums iesniedzams līdz 2017.gada 18.maijam, plkst.12:00 personiski pēc adreses Saules 5a vai skenētā veidā uz olga.simkina@daugavpils.lv
 9. Citi nosacījumi:

10.1. Pakalpojums tiks veikts pa daļām, saskaņā ar tehnisko specifikāciju, līgumā noteiktajā kārtībā. Pasūtītājam nav pienākums nopirkt visus tehniskajā specifikācijā uzskaitītos pakalpojumus.

10.2 Pretendentam jābūt pieredzei šāda veida pakalpojumu sniegšanā vismaz 2 gadus.

 

Ziņojuma pielikumā:

 1. Tehniskā specifikācija;
 2. Pretendenta piedāvājums.

 

Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas vecākā jaunatnes lietu speciāliste

 ______________Olga Šimkina

 

Daugavpilī, 2018.gada 10.maijā

1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

NEREGULĀRO PASAŽIERU PĀRVADĀJUMU NODROŠINĀŠANA Daugavpils pilsētas domeS JAUNATNES NODAĻAS Rīkoto VASARAS nometņu DALĪBNIEKU PĀRVADĀŠANAI UZ EKSKURsIJĀM

 

Nr.

Nometnes nosaukums

Izbraukšanas vieta un adrese

Vietu skaits

Ekskursijas datums

Paredzamās ekskursijas maršruts

Ekskursijas ilgums

Jūnijs

1

"Stropi"

Abavas iela 1, Daugavpils

34

14.06.2018.

Daugavpils - Jūrmala - Dauagvpils

1 diena

2

"Dārgumu krātuve-1"

Kauņas 8, Daugavpils

67

27.06.2018.

Daugavpils - Jēkabpils - Daugavpils

1 diena

3

"Mana Latvija"

Raiņa iela 30, Daugavpils

67

15.06.2018.

Daugavpils - Jūrmala - Daugavpils

1 diena

4

„Jautrs un drošs!”

18.novembra iela 47, Daugavpils

45

28.06.2018.

Daugavpils  - Rēzekne - Daugavpils

1 diena

5

"Laikmetu griežos"

Valkas iela 4a, Daugavpils

45

20.06.2018.

Daugavpils - Jūrmala - Dauagvpils

1 diena

6

"Jautrā vasara"

Valkas iela 4, Daugavpils

67

14.06.2018.

Daugavpils - Dabas izglītības centrs “Rāzna” (Rēzeknes novads) - Daugavpils

1 diena

7

"Strautiņš"

Aveņu iela 40, Daugavpils

56

26.06.2018.

Daugavpils - Dabas izglītības centrs “Rāzna” (Rēzeknes novads) - Daugavpils

1 diena

8

"Hobiju lādīte"

Kandavas iela 17, Daugavpils

45

28.06.2018.

Daugavpils - Dagdas novads, Svariņu pagasts, c.Svarinci, Skolas iela 13 - Daugavpils

1 diena

9

 "Jaunība"

Tautas iela 7, Daugavpils

67

28.06.2018.

Daugavpils - Madona - Daugavpils

1 diena

10

"Raibā vasara-1"

Tautas iela 11, Daugavpils

45

21.06.2018.

Daugavpils - Jēkabpils „Sēļu sēta” - Daugavpils

1 diena

 

Jūlijs

  

11

"Spēka zibens"

Kandavas iela 17, Daugavpils

45

25.07.2018.

Daugavpils - Rēzekne - Daugavpils

1 diena

12

"Raibā vasara"

Tautas iela 11, Daugavpils

45

26.07.2018.

Daugavpils - Jēkabpils „Sēļu sēta” - Daugavpils

1 diena

13

"Veselību veicinošs dzīves veids"

Valkas iela 4a, Daugavpils

67

27.07.2018.

Daugavpils - Dabas izglītības centrs “Rāzna” (Rēzeknes novads) - Daugavpils

1 diena

14

"Es - daļa no Latvijas"

Ģimnāzijas iela 32, Daugavpils

67

20.07.2018..

Daugavpils - Aglonas maizes muzeju - Daugavpils

1 diena

15

"I-DEJA"

18.Novembra 18A, Daugavpils

45

19.07.2018.

Daugavpils - Rēzekne - Daugavpils

1 diena

16

 "Mēs esam saules pilsētā"

Aveņu iela 40, Daugavpils

56

18.07.2018.

Daugavpils - Rēzekne - Daugavpils

1 diena

 

Augusts

  

17

"Dārgumu krātuve”

Krimuldas iela 41, Daugavpils

23

10.08.2018.

Daugavpils –Rīga - Daugavpils

1 diena

18

"Jaunie pētnieki"

Arhitektu ielā 10, Daugavpils

45

21.08.2018.

Daugavpils - Dabas izglītības centrs “Rāzna” (Rēzeknes novads) - Daugavpils

1 diena

19

"21.gatsimta iemaņu skola"

18.Novembra iela 47, Daugavpils

45

22.08.2018.

Daugavpils –Rīga - Daugavpils

1 diena

 

Tehnisko specifikāciju sagatavoja Daugavpils pilētas domes Jaunatnes nodaļas Vecākā jaunatnes lietu speciāliste                                                                                          O. Šimkina

 

 

 

 

2.pielikums

PIEDĀVĀJUMS

 

Kam:

Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļai, Saules 5a, Daugavpils, LV-5401, Latvija

Pretendents, reģistrācijas Nr.

 

Adrese:

 

Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts:

 

Pretendenta Bankas rekvizīti:

 

 1. Piedāvājam šādus tehniskajā specifikācijā Neregulāro pasažieru pārvadājumu nodrošināšana Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas rīkoto vasaras nometņu dalībnieku pārvadāšanai uz ekskursijām norādītos pakalpojumus par šādu cenu:

 

Nr.

Nometnes nosaukums

Izbraukšanas vieta un adrese

Vietu skaits

Ekskursijas datums

Paredzamās ekskursijas maršruts

Ekskursijas ilgums

Cena bez PVN, eur

Jūnijs

 

1

"Stropi"

Abavas iela 1, Daugavpils

34

14.06.2018.

Daugavpils - Jūrmala - Dauagvpils

1 diena

 

2

"Dārgumu krātuve-1"

Kauņas 8, Daugavpils

67

27.06.2018.

Daugavpils - Jēkabpils - Daugavpils

1 diena

 

3

"Mana Latvija"

Raiņa iela 30, Daugavpils

67

15.06.2018.

Daugavpils - Jūrmala - Daugavpils

1 diena

 

4

„Jautrs un drošs!”

18.novembra iela 47, Daugavpils

45

28.06.2018.

Daugavpils  - Rēzekne - Daugavpils

1 diena

 

5

"Laikmetu griežos"

Valkas iela 4a, Daugavpils

45

20.06.2018.

Daugavpils - Jūrmala - Dauagvpils

1 diena

 

6

"Jautrā vasara"

Valkas iela 4, Daugavpils

67

14.06.2018.

Daugavpils - Dabas izglītības centrs “Rāzna” (Rēzeknes novads) - Daugavpils

1 diena

 

7

"Strautiņš"

Aveņu iela 40, Daugavpils

56

26.06.2018.

Daugavpils - Dabas izglītības centrs “Rāzna” (Rēzeknes novads) - Daugavpils

1 diena

 

8

"Hobiju lādīte"

Kandavas iela 17, Daugavpils

45

28.06.2018.

Daugavpils - Dagdas novads, Svariņu pagasts, c.Svarinci, Skolas iela 13 - Daugavpils

1 diena

 

9

 "Jaunība"

Tautas iela 7, Daugavpils

67

28.06.2018.

Daugavpils - Madona - Daugavpils

1 diena

 

10

"Raibā vasara-1"

Tautas iela 11, Daugavpils

45

21.06.2018.

Daugavpils - Jēkabpils „Sēļu sēta” - Daugavpils

1 diena

 

 

Jūlijs

  

 

11

"Spēka zibens"

Kandavas iela 17, Daugavpils

45

25.07.2018.

Daugavpils - Rēzekne - Daugavpils

1 diena

 

12

"Raibā vasara"

Tautas iela 11, Daugavpils

45

26.07.2018.

Daugavpils - Jēkabpils „Sēļu sēta” - Daugavpils

1 diena

 

13

"Veselību veicinošs dzīves veids"

Valkas iela 4a, Daugavpils

67

27.07.2018.

Daugavpils - Dabas izglītības centrs “Rāzna” (Rēzeknes novads) - Daugavpils

1 diena

 

14

"Es - daļa no Latvijas"

Ģimnāzijas iela 32, Daugavpils

67

20.07.2018..

Daugavpils - Aglonas maizes muzeju - Daugavpils

1 diena

 

15

"I-DEJA"

18.Novembra 18A, Daugavpils

45

19.07.2018.

Daugavpils - Rēzekne - Daugavpils

1 diena

 

16

 "Mēs esam saules pilsētā"

Aveņu iela 40, Daugavpils

56

18.07.2018.

Daugavpils - Rēzekne - Daugavpils

1 diena

 

 

Augusts

  

 

17

"Dārgumu krātuve”

Krimuldas iela 41, Daugavpils

23

10.08.2018.

Daugavpils –Rīga - Daugavpils

1 diena

 

18

"Jaunie pētnieki"

Arhitektu ielā 10, Daugavpils

45

21.08.2018.

Daugavpils - Dabas izglītības centrs “Rāzna” (Rēzeknes novads) - Daugavpils

1 diena

 

19

"21.gatsimta iemaņu skola"

18.Novembra iela 47, Daugavpils

45

22.08.2018.

Daugavpils –Rīga - Daugavpils

1 diena

 

 

 

 

Pretendents: ____________ apliecina, ka:

– spēj nodrošināt pasūtījuma izpildi 1 (viena) mēneša laikā bez papildus samaksas;

 • nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties aptaujā un pildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības;
 • ir pieredze pakalpojumu sniegšanā vismaz 2 gadus;

Paraksta pretendents vai tā pilnvarota persona (pilnvarotai personai pievieno pilnvaru):

 

Vārds, uzvārds, amats

 

Paraksts

 

Datums