Šobrīd Daugavpilī

Hokeja sezonas noslēguma svētku U-16 apbalvojumu izgatavošana

Pēdējo reizi informācija atjaunota 24.11.2020, 16:48
Iepirkuma statuss:
Aktīvs
Iepirkuma tips:
Pakalpojumi
Pasūtītājs:
Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola
Publicēšanas datums:
14.05.2018
 1. Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola

Adrese

Kandavas iela 17a, Daugavpils, LV-5401

Reģ.Nr.

90009242212

Kontaktpersona

Direktors Imants Utināns, tālr. 65425346, mob.29364652

e-pasts: daugavpilsbjss@inbox.lv

 

 1. Iepirkuma priekšmets: Hokeja sezonas noslēguma svētku U-16 apbalvojumu izgatavošana
 2. Paredzamā līgumcena: līdz EUR 115,00 bez PVN
 3. Līguma izpildes termiņš: 2018.gada 17.maijs
 4. Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā

5.1. Pretendent ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;

5.2. Pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minētā pakalpojuma sniegšanā;

5.3. Pretendentam ir jābūt nodrošinātai mājas lapai, lai būtu iespēja iepazīties ar preču klāstu;

5.4. Precīzs pakalpojuma apraksts ir noteiks  tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1).

6.Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā

6.1. Pretendents sastādīts finanšu/tehniskais piedāvājums (2.pielikums)

 

7.Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums, kas pilnībā atbilst prasībām;

8.Piedāvājums iesniedzams: līdz 2018.gada 15.maijam, plkst.15.00

9.Piedāvājums var iesniegt:

9.1.personīgi, vai pa pastu pēc adreses Kandavas ielā 17a, Daugavpilī (3.stāvs, kab.305)

9.2.elektroniski (e-pasts: daugavpilsbjss@inbox.lv)

10.Paziņojums par rezultātiem: tiks ievietota Daugavpils pilsētas domei tīmekļa vietnē www.daugavpils.lv , sadaļā “Pašvaldības iepirkumi, konkursi”

 

 

Pielikumā:

 1. Tehniskā specifikācija;
 2. Finanšu-tehniskā piedāvājuma forma.                              

                                              

 

  1.pielikums

 

Tehniskā specifikācija

Veicamā darba uzdevumi: apbalvojumu izgatavošana un piegāde;

Pasūtījuma izpildināšana: 2018.gada 17.maijs;

Piegāde: bezmaksas

 

Nr.p.k.

Preces nosaukums

Apraksts

Mērvienība

Cena bez PVN

1.

Preces nosaukums

 

 

 

1.1.

Figūra ar hokeja motīvu

 

 

 

 

 

 

Plastikāta figūra ar hokeja motīvu, augstums 15,5cm, ar melnu marmora pamatni 75x30mm.

Personalizācija: uz marmora pamatnes, proporcionāli tās izmēriem, krāsaina, krāsaina metāla sublimācijas plāksne, t.sk. maketēšana un dizains.

25 gab.

 

1.2.

Figūra ar hokeja motīvu

 

 

 

 

 

 

Plastikāta figūra ar hokeja motīvu, augstums 27cm, ar melnu marmora pamatni 75x30mm.

Personalizācija: uz marmora pamatnes, proporcionāli tās izmēriem, krāsaina, krāsaina metāla sublimācijas plāksne, t.sk. maketēšana un dizains.

1 gab.

 

1.3.

Diploms ar sublimācijas plāksni

Diploms ar sublimācijas plāksni

Samta CART 3, 23x18cm

1 gab.

 

 

 

Tehnisko specifikāciju sagatavoja

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas metodiķe                                                          J. Dedele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Pielikums

 

2018.gada ____._______________, Daugavpilī

 

 

FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Piedāvājam izgatavot apbalvojumus par šādu cenu:

 

Kam:

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolai,

Kandavas iela 17a, Daugavpils, LV-5401

Pretendents,

Reģ.Nr.

 

Adrese:

 

Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts:

 

Datums:

 

Pretendenta Bankas rekvizīti:

 

Nr.p.k.

Preces nosaukums

Apraksts

Mērvienība

Cena bez PVN

1.

Preces nosaukums

 

 

 

1.

Figūra ar hokeja motīvu

 

 

 

 

 

 

Plastikāta figūra ar hokeja motīvu, augstums 15,5cm, ar melnu marmora pamatni 75x30mm.

Personalizācija: uz marmora pamatnes, proporcionāli tās izmēriem, krāsaina, krāsaina metāla sublimācijas plāksne, t.sk. maketēšana un dizains.

25 gab.

 

2.

Figūra ar hokeja motīvu

 

 

 

 

 

 

Plastikāta figūra ar hokeja motīvu, augstums 27cm, ar melnu marmora pamatni 75x30mm.

Personalizācija: uz marmora pamatnes, proporcionāli tās izmēriem, krāsaina, krāsaina metāla sublimācijas plāksne, t.sk. maketēšana un dizains.

1 gab.

 

3.

Diploms ar sublimācijas plāksni

Diploms ar sublimācijas plāksni

Samta CART 3, 23x18cm

 

 

1 gab.

 

                                                                                                     KOPĀ:

 

 

 

 1. Mēs apliecinām, kā:
 • Līguma izpildes termiņš līdz 2018 gada 17.maijam;
 • Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
 • Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības;
 • Pasūtītās preces piegādāsim uz sava rēķina.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

Vārds, uzvārds, amats

 

Paraksts

 

Datums