Šobrīd Daugavpilī

“SĪPOLPUĶU STĀDĪJUMU IERĪKOŠANA 2019. GADAM”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 26.05.2020, 16:48
Iepirkuma statuss:
Aktīvs
Iepirkuma tips:
Preces
Pasūtītājs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D"
Publicēšanas datums:
08.06.2018
Pievienotās datnes:
 1. Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D"

Adrese

1.Pasažieru  iela 6, Daugavpils, LV-5401

Reģ. Nr.

41503003033

Kontaktpersona

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D" agronome Eleonora Jakubsevičiene , tālr.: 29901801,  e-pasts: eleonora.jakubseviciene@labiekartosana.lv, juriste Svetlana Pankeviča, tālr.: 65457654, iepirkumi@labiekartosana.lv

Faksa nr.

654 57652

Darba laiks

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 18.00

No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30

No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30

No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.30

No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 15.00

 

 1. Darba mērķis: nodrošināt sīpolpuķu sīpolu stādījumu piegādi.
 2. Veicamo darbu apraksts: saskaņā ar tehnisko specifikāciju pielikumā.
 3. Kritērijs, pēc kura tiks izvēlēts piegādātājs: piedāvājums ar zemāko cenu.
 4. Pretendents iesniedz piedāvājumu atbilstoši pievienotajiem formām, ievērojot Pasūtītāja norādītas prasībās.
 5. Piedāvājums iesniedzams līdz 2018.gada 14.jūnijam, plkst.: 16.30, Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Labiekārtošana-D", 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī, LV-5401, vai elektroniskā veidā uz e-pasta adresi: iepirkumi@labiekartosana.lv, info@labiekartosana.lv.
 6. Līguma darbības laiks (darbu izpildes termiņš): līdz 20.09.2018.
 7. Citi nosacījumi:

8.1.iepirkuma procedūrā drīkst piedalīties LR Komercreģistrā reģistrētas un atbilstošā ārvalstu reģistrā reģistrētas fiziskās, juridiskās personas vai personu apvienības;

8.1.1. Latvijā reģistrētam pretendentam reģistrācijas apliecības kopija nav jāiesniedz;

8.1.2. ja pretendents nav reģistrēts Latvijā, tam jāiesniedz reģistrācijas valstī izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija.

8.2. Darbu apmaksas veids: 100% pēcapmaksa345 dienu laikā pēc preces saņemšanas.

 

Piezīme: Sludinājums nav pakļauts Publisko iepirkumu likuma tiesiskajam regulējumam, jo paredzamā kopējā līgumcena ir zemāka par euro 10 000. Sludinājums tiek publicēts pēc brīvprātības principa, izpildot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. panta trešā punkta prasības.

 

 

 

 

 

 

Pielikums Nr.1

 

 

PIETEIKUMS APTAUJĀ

 par līguma piešķiršanas tiesībām

SĪPOLPUĶU STĀDĪJUMU IERĪKOŠANA 2019. GADAM

 

Sabiedrībai ar ierobežotu

atbildību "Labiekārtošana-D"

1.Pasažieru 6, Daugavpils, LV-5401

 

 

Pretendents _____________________, reģ. Nr. _________________, juridiskā adrese: __________________________, tā __________________ personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

 

 1. piesakās piedalīties aptaujā „ SĪPOLPUĶU STĀDĪJUMU IERĪKOŠANA 2019. GADAM”;
 2. apņemas ievērot uzaicinājuma prasības;
 3. apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;
 4. apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju.

 

Pretendents

 

Reģistrācijas Nr.

 

Adrese:

 

Kontaktpersona

 

Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts

 

Bankas nosaukums, filiāle

 

Bankas kods

 

Norēķinu konts

 

Vārds, uzvārds*

 

Amats

 

Paraksts

 

Datums

 

Zīmogs

 

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds (pievienot pilnvaru)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.pielikums

aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

“SĪPOLPUĶU STĀDĪJUMU IERĪKOŠANA 2019. GADAM”, noteikumiem

 

Tehniskā specifikācija

 

 

 1. Darba uzdevums

 

1.1. Veikt sīpolpuķu sīpolu piegādi (turpmāk arī puķes un /vai prece) Daugavpils pilsētas apzaļumošanas darbiem, saskaņā ar Pasūtītāja pieprasīto puķu daudzumu un sortimentu.

1.2. Puķu piegādes vieta: 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpilī, LV-5401.

1.3. Piegādes  termiņš: līdz 2018.gada 20.septembrim.

1.4. Sīpolpuķu sīpoliem jāatbilst noteiktajam izmēram un jābūt bez slimības pazīmēm. 

1.5. Tehniskajā specifikācijā norādītajām puķu nosaukumam ir informatīvs raksturs. Pretendentam ir tiesības piedāvāt ekvivalentas (analoga) puķes.

 

 1. Pasūtītājs līguma darbības laikā paredz iegādāties šādu puķu sortimentu un daudzumu:

Nr.

p.k.

Nosaukums

Augstums

Krāsa/

Zied. laiks

Skaits

Attēls

1.

Izcilā tulpe ‘Shogun’ vai analoga

 

25 cm

oranža (dzeltenoranža)/

aprīlis

3000

 

2.

Izcilā tulpe ‘Fuselier’ vai analoga

 

20 cm

oranži/sarkani/aprīlis

3000

 

3.

Papagaiļziedu tulpe

‘Apricot Parrot’

 

50  cm

aprikožu/

maijs

2000

 

4.

Agra tulpe ‘Montreux’

 

35 cm

gaiši dzeltena/

marts, aprīlis

2000

 

5.

Greiga tulpe ‘Toronto’

 

35 cm

oranži dzelteni ar tumšāku malu/

aprīlis

700

 

6.

Greiga tulpe ‘Quebec’

 

35 cm

oranži/balti/

aprīlis

700

 

7.

Agra tulpe  ‘Candy Prince’

 

35 cm

gaiši rozā/violeta/

aprīlis

350

150

 

8.

Agra tulpe ‘Purple Prince’

 

35 cm

purpura/

aprīlis

350

150

 

9.

Agra tulpe ‘Sunny Prince’

 

35 cm

dzeltena/

aprīlis

350

150

 

10.

Vēla tulpe ‘La Courtine’

 

65 cm

dzeltena/sarkana/

maijs

150

300

 

11.

Vēla tulpe ‘Big Smile’

 

60 cm

dzeltena/

maijs

150

300

 

12.

Vēla tulpe ‘Dordogne’

 

60 cm

rozā/

maijs

150

300

 

13.

Vēla tulpe ‘Menton’

 

65 cm

rozā/

maijs

150

300

 

14.

Fostera tulpe ‘Sweetheart’

 

40 cm

 

dzeltena/

aprīlis

 

1400

 

15.

Fostera tulpe ‘Yellow Purissima’

 

40 cm

dzeltena/

aprīlis

1400

 

16.

Fostera tulpe ‘Orange Emperor’

 

40 cm

oranža

2000

 

17.

Narcissus ‘Sempre Avanti’

 

45 cm

balti/oranži

500

 

18.

Scilla siberica

Sibīrijas zilsniedzīte

 

15 cm

zila

IV

500

 

 

KOPĀ: 20 500 gab.

 

 

Agronoms Eleonora Jakubsevičene 29901801

eleonora.jakubsevicene@labiekartosana.lv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.pielikums

aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

“SĪPOLPUĶU STĀDĪJUMU IERĪKOŠANA 2019. GADAM”, noteikumiem

 

 

 

Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma

 

Kam:

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana–D”, 1. Pasažieru iela 6, Daugavpils, LV-5401, Latvija

Pretendents vai piegādātāju apvienība:

 

Adrese:

 

Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts:

 

Datums:

 

Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti:

 

            Piedāvājam nodrošināt sīpolpuķu sīpolu piegādi saskaņā ar iepirkuma nolikuma nosacījumiem un tehniskas specifikācijas prasībām par piedāvājuma cenu:

 

Nr.

p.k.

Sīpolpuķa nosaukums un raksturojums (augstums cm, krāsa, zied.laiks)

Attēls

Vienas vienības cena (EUR, bez PVN)

Daudzums

Izmaksas

 kopā (EUR, bez PVN)

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3…

 

 

 

 

 

Kopā:

 

PVN __%

 

Kopā ar ___% PVN

 

 

 1. Apliecinām, ka sīpolpuķu sīpoli atbilst noteiktajam izmēram un bez slimības pazīmēm.
 2. Apliecinām, ka sīpolpuķu sīpolu piegādes izmaksas ir iekļautas kopējā cenu piedāvājumā.
 3. Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.
 4. Kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats, tālrunis, fakss, e-pasts pasūtījuma veikšanai:______________

____________________________________________________________________________________

                       

 1. Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) veikt preču piegādi 1.Pasažieru ielā 6, Daugavpils, LV-5401, līdz 2018.gada 20.septembrim.

 

 

Vārds, uzvārds,

(amats)

 

Paraksts

 

Datums