Šobrīd Daugavpilī

“Ugunsdrošības un ugunsdzēsības inventāra apkope un piegāde”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 10.07.2020, 11:57
Iepirkuma statuss:
Aktīvs
Iepirkuma tips:
Preces
Pasūtītājs:
Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra
Publicēšanas datums:
18.06.2018
Pievienotās datnes:
 1. Pasūtītājs

Pasūtītāja nosaukums

Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas  aģentūra

Adrese

Rīgas iela 22a,  Daugavpils, LV-5401

Reģ. Nr.

90010652160

Kontaktpersona

Darba aizsardzības speciālists, Irina Guseva,

+371 65422818, +371 26223915,

e-pasts: agentura@daugavpils.lv

 

 1. Tirgus izpētes nepieciešamības apzināšanās datums: gada 11.jūnijs
 2. Tirgus izpētes mērķis: ugunsdrošības un ugunsdzēsības inventāra apkope un piegāde uz 1 gadu.
 3. Preču piegādes vai pakalpojuma uzskaitījums (apjomi): Precīzs pakalpojuma apraksts ir noteikts Tehniskajā specifikācijā (1. pielikums).
 4. Paredzamā kopējā līgumcena: līdz 372.00 EUR bez PVN. Pasūtītājam nav pienākums izmantot visu līguma summu.
 5. Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu.
 6. Pretendents iesniedz piedāvājumu: atbilstoši piedāvājuma iesniegšanas formai (2. pielikums).
 7. Informācija par rezultātiem: paziņojums par rezultātiem tiks publicēts Daugavpils pilsētas domes mājas lapā www.daugavpils.lv.
 8. Piedāvājums iesniedzams: līdz 2018. gada 20.jūnijam, plkst. 16:00 Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūrā, Rīgas ielā 22A, Daugavpilī, LV-5401 vai elektroniski: agentura@daugavpils.lv.

PIELIKUMĀ:

 1. Tehniskā specifikācija.
 2. Tehniskais un finanšu piedāvājums.


 

1.Pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

„Ugunsdrošības un ugunsdzēsības inventāra apkope un piegāde”

 

Vispārējās prasības:

 1. Pretendentam ugunsdzēsības inventāra pārbaude, apkope, piegāde dokumentācijas nodrošināšana un aizpildīšana jāveic saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk - MK noteikumi Nr. 238) un piemērojamo standartu prasībām.

 

I Ugunsdzēsības aparātu tehniskās apkopes

 1. Darbi jāveic pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma.
 2. Pretendentam jāveic aprīkojuma komplektācijas (tajā skaitā stiprinājuma elementu) pārbaude saskaņā ar izgatavotāja tehnisko pasi, ārējā aprīkojuma detaļu vizuālais novērtējums (korpusa kvalitātes un iespējamās korozijas pēdas, savienojuma stāvoklis), izplūdes uzgaļa vai šļūtenes pārbaude brīvai caurplūdei; pastāvīga spiediena ugunsdzēsības aparātu galviņas, spiediena indikatora, korpusa bojājumi vai spiediena kritums korpusā, vai citi bojājumi, jāveic ugunsdzēsības aparāta demontāžu atkarībā no bojājuma rakstura, jāveic detaļu remonts vai nomaiņa un ugunsdzēsības aparātu uzpilde. Nepieciešamības gadījumā jāatjauno ugunsdzēsības aparāta korpusa krāsojums. Pakalpojums jāsniedz atbilstoši standartam LVS 332:2003 „Ugunsdzēsības aparātu uzturēšana ekspluatācijas gatavā stāvoklī”.
 3. Pretendentam pēc pārbaudes uz ugunsdzēsības aparāta korpusa jānodrošina uzlīme valsts valodā atbilstoši piemērojamā standarta prasībām.
 4. Pretendentam jānodrošina aparātu savākšana no struktūrvienībām Nikolaja ielā 5, Daugavpils, un Rīgas ielā 22A, Daugavpils, pārbaudīšana un atgriešana atpakaļ apzīmētajā vietā.
 5. Ugunsdzēsības aparātu apkopes laikā Pretendentam jānodrošina objekts ar pietiekamu skaitu maiņas ugunsdzēsības aparātiem.
 6. Darba uzdevums aparātu apkopei (pēc nepieciešamības):

 

 

Darba uzdevums

Pulvera ugunsdzēsības aparātu apkope

Aprīkojuma komplektācijas pārbaude.

Ārējā aprīkojuma detaļu vizuālais novērtējums (korpusa krāsojuma kvalitātes un iespējamās korozijas pēdas, savienojuma stāvoklis).

Darba spiediena pārbaude pastāvīga spiediena ugunsdzēsības aparātiem.

Izplūdes uzgaļa vai šļūtenes pārbaude brīvai caurplūdei.

Ugunsdzēsības aparātu darba spēju pārbaude, izpūšot tos ciklonā un pēc tam izjaucot.

Ugunsdzēsības aparātu atvēršana un iztukšošana.

Pulvera nomaiņa, ja beidzies garantijas termiņš, ja nav zināma pulvera marka un garantijas termiņi, ja tehniskās apkopes gaitā konstatēts, ka pulveris neatbilst kvalitātei.

Ugunsdzēsības aparāta korpusa hidrauliskā pārbaude.

Ugunsdzēsības aparāta uzpilde no jauna ikreiz pēc jebkuras lietošanas.

Detaļas, to nomaiņa:

-     pulvera, šļūtenes turētāju, spiediena indikatoru nomaiņa,

-     palaišanas mehānisma (ventilis, rokturis, manometrs, drošības gredzens un gumijas blīve) nomaiņa.

 

 

 

 

 

Ugunsdzēsības aparātu un aprīkojuma skaits

 

Aparātu tips

Skaits

Ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparāti                                          

OA 5

  2

Pulvera ugunsdzēsības aparāti

PA- 4

3

GP 6x

10

Kopā

15

 

 

II Ugunsdrošības un ugunsdzēsības inventāra piegāde

 1. Ugunsdrošības un ugunsdzēsības inventārs tiek iegādāts pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma.

 

Nr.

Inventārs

1.

2.

1.

Drošības zīmes:

1.1.

Ugunsdrošības zīmes (15x15cm)

1.2.

Rīkojuma zīmes (15x15cm)

1.3.

Brīdinājuma zīmes (15x15cm)

1.4.

Evakuācijas un pirmās palīdzības zīmes (8x20cm)

1.5.

Aizlieguma zīmes (15x15cm)

1.6.

Ugunsdzēsības hidrantu plāksnes

2.

Lentes:

2.1.

Līmlente dzeltena / melna – 5cm x33m

2.2.

Līmlente sarkana / balta – 5cm x33m

2.3.

Fotoluminiscējoša lente sarkana/balta – 5 cm x 1m

2.4.

Norobežojoša lente sarkana/balta – 7,5cm x 100 m

2.5.

Norobežojoša lente sarkana/balta – 7,5cm x 200 m

3.

Ugunsdzēšamo aparātu utilizācija

4.

Pulvera ugunsdzēsības aparāta GP-6x turētājs

5.

Ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparāta turētājs

6.

Izplūdes šlauciņa (saskaņā ar tehniskajā specifikācijā norādītajiem aparātiem)

7.

Izplūdes taurīte (saskaņā ar tehniskajā specifikācijā norādītajiem aparātiem)

8.

Evakuācijas plānu (A3) izstrāde

9.

Evakuācijas plānu izstrāde:

9.1.

Evakuācijas plānu rāmji A3 formātam

9.2.

Evakuācijas plānu laminēšana A3 formātam

10.

Evakuācijas avārijas apgaismojums: Evakuācijas izejas abpusēji izgaismota LED zīme (lampa), izmēri 385x205x30mm, darbības princips – spīd pastāvīgi, pie barošanas pazušanas pāriet uz akumulatora barošanu, darbība ar akumulatora barošanu – 3h, testēšanas funkcija, akumulators 1.2 V 800 mAh, jauda 3W.

11.

Ugunsdzēsības aparātu iegāde:

11.1.

Pulvera ugunsdzēsības aparāts GP 6x

11.2.

Pulvera ugunsdzēsības aparāts PA-6

 

 

     

Tehnisko specifikāciju sagatavoja:

Darba aizsardzības speciāliste                                                                       Irina Guseva

 

 

 

2.pielikums

 

 TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

 

 

Pretendents (pretendenta nosaukums), reģ. Nr. (reģistrācijas numurs), (adrese), tā (personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds) personā, iesniedz savu Tehnisko un finanšu piedāvājumu:

 

 

Nr. p.k.

Piedāvātā pakalpojuma/preces nosaukums

Apraksts

Cena par vienu vienību bez PVN, EUR

1.

Ugunsdzēsības aparātu pārbaude un uzpilde

 

 

2.

Ugunsdrošības zīmes (15x15cm)

 

 

3.

Rīkojuma zīmes (15x15cm)

 

 

4.

Brīdinājuma zīmes (15x15cm)

 

 

5.

Evakuācijas un pirmās palīdzības zīmes (8x20cm)

 

 

6.

Aizlieguma zīmes (15x15cm)

 

 

7.

Ugunsdzēsības hidrantu plāksnes

 

 

8.

Līmlente dzeltena / melna – 5cm x33m

 

 

9.

Līmlente sarkana / balta – 5cm x33m

 

 

10.

Fotoluminiscējoša lente sarkana/balta – 5 cm x 1m

 

 

11.

Norobežojoša lente sarkana/balta – 7,5cm x 100 m

 

 

12.

Norobežojoša lente sarkana/balta – 7,5cm x 200 m

 

 

13.

Ugunsdzēšamo aparātu utilizācija

 

 

14.

Pulvera ugunsdzēsības aparāta PA-6 turētājs

 

 

15.

Pulvera ugunsdzēsības aparāta GP 6x turētājs

 

 

16.

Ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparāta turētājs

 

 

17.

Izplūdes šlauciņa (saskaņā ar tehniskajā specifikācijā norādītajiem aparātiem)

 

 

18.

Izplūdes taurīte (saskaņā ar tehniskajā specifikācijā norādītajiem aparātiem)

 

 

19.

Evakuācijas plānu (A3) izstrāde

 

 

20.

Evakuācijas plānu rāmji A3 formātam

 

 

21.

Evakuācijas plānu laminēšana A3 formātam

 

 

22.

Evakuācijas izejas abpusēji izgaismota LED zīme (lampa), izmēri 385x205x30mm

 

 

23.

Pulvera ugunsdzēsības aparāts GP 6x

 

 

24.

Pulvera ugunsdzēsības aparāts PA-6

 

 

 

Kopā bez PVN, EUR

 

 

 

PVN 21 %, EUR

 

 

 

Pavisam kopā ar PVN, EUR

 

 

 

 

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU

Pretendenta nosaukums:

Reģistrēts _________________________ (kur, kad, reģistrācijas Nr.)

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. ______________ .

Juridiskā adrese:                                                 

Bankas rekvizīti:

Kontaktpersonas vārds, uzvārds:            Tālrunis:                                   Fakss:

E-pasta adrese:                                      Tīmekļa vietnes adrese:

 

Vārds, uzvārds*

 

Amats

 

Paraksts**

 

Zīmogs

 

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

**Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs (ja ir)