Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas volejbola nodaļai inventāra piegāde

Pēdējo reizi informācija atjaunota 10.08.2020, 17:23
Iepirkuma statuss:
Aktīvs
Iepirkuma tips:
Preces
Pasūtītājs:
Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola
Publicēšanas datums:
19.06.2018
 1. Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola

Adrese

Kandavas iela 17a, Daugavpils, LV-5401

Reģ.Nr.

90009242212

Kontaktpersona līguma slēgšanas jautājumos

Direktors Imants Utināns, tālr. 65425346, mob.29364652

e-pasts: daugavpilsbjss@inbox.lv

 

 1. Iepirkuma priekšmets: Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas volejbola nodaļai inventāra piegāde
 2. Paredzamā līgumcena: līdz EUR 495.00 bez PVN
 3. Līguma izpildes termiņš: 2018.gada 1.augusts.
 4. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā

5.1. Pretendent ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;

5.2. Pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minētā pakalpojuma sniegšanā;

5.3. Pretendentam ir jābūt nodrošinātai mājas lapai, lai būtu iespēja iepazīties ar preču klāstu;

5.4. Precīzs pakalpojuma apraksts ir noteiks  tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1);

5.5.Preces tiks iepirktas pa daļām, saskaņā ar Pasūtītāja iepriekšēju pasūtījumu (rakstisku vai mutisku), līgumā noteiktajā kārtībā. Pasūtītājam nav pienākums nopirkt visas tehniskās specifikācijās noteiktās preces. Pasūtītās preces būs jāpiegādā uz piegādātāja rēķina;

5.6. Pretendentam nav tiesību mainīt piedāvātās preces aprakstu;

 

6.Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā

6.1. Pretendenta sastādīts finanšu/tehniskais piedāvājums (2.pielikums)

 

7.Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu, kas pilnībā atbilst prasībām;

8.Piedāvājums iesniedzams: 2018.gada 21.jūnijam, plkst.15.00

9.Piedāvājums var iesniegt:

9.1.personīgi, vai pa pastu pēc adreses Kandavas ielā 17a, Daugavpilī (3.stāvs, kab.305)

9.2.elektroniski (e-pasts: daugavpilsbjss@inbox.lv)

10.Paziņojums par rezultātiem: tiks ievietota Daugavpils pilsētas domei tīmekļa vietnē www.daugavpils.lv , sadaļā “Pašvaldības iepirkumi, konkursi”

 

Pielikumā:

 1. Tehniskā specifikācija;
 1. Finanšu-tehniskā piedāvājuma forma.                                                                            

  1.pielikums

 

Tehniskā specifikācija

 

Veicamā darba uzdevumi: Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas volejbola nodaļai inventāra piegāde;

Pasūtījuma izpildīšana: 2018.gada 1.augusts

Piegāde: bezmaksas

 

 

Nr.

Nosaukums

Apraksts

Mērvienība

p.k.

1

2

3

4

2

Volejbola treniņu iekārta

-        Volejbola treniņu iekārta servju precizitātes trenēšanai.

-        Izgatavota no rūdītā tērauda, pārvietojama uz ritenīšiem, atsvars smagumam.

-        Maināms augstums ar tīklu.

 

 

 

2 gab.

 

 

 

 

Tehnisko specifikāciju sagatavoja

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas metodiķe                                                    J.Dedele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Pielikums

 

2018.gada ____._______________, Daugavpilī

 

FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Piedāvājam piegādāt Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas volejbola nodaļai inventāru par šādu cenu

 

Kam:

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolai,

Kandavas iela 17a, Daugavpils, LV-5401

Pretendents

Reģ.numurs

 

Adrese:

 

Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts:

 

Datums:

 

Pretendenta Bankas rekvizīti:

 

Nr.

Nosaukums

Apraksts

Mērvienība

Cena bez PVN

p.k.

1

2

3

4

 

2

Volejbola treniņu iekārta

-        Volejbola treniņu iekārta servju precizitātes trenēšanai.

-        Izgatavota no rūdītā tērauda, pārvietojama uz ritenīšiem, atsvars smagumam.

-        Maināms augstums ar tīklu.

 

 

 

2 gab.

 

                                                                                               Kopā:

 

 

 

 1. Mēs apliecinām, kā:
 • Līguma izpildes termiņš līdz 2018 gada 1.augustam;
 • Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
 • Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības;
 • Pasūtītās preces piegādāsim uz sava rēķina.

 

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

Vārds, uzvārds, amats

 

Paraksts

 

Datums