Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolai basketbola spēļu formu papildus iepirkšana

Pēdējo reizi informācija atjaunota 26.05.2020, 16:48
Iepirkuma statuss:
Aktīvs
Iepirkuma tips:
Preces
Pasūtītājs:
Pasūtītāja nosaukums Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola
Publicēšanas datums:
16.07.2018
 1. Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola

Adrese

Kandavas iela 17a, Daugavpils, LV-5401

Reģ.Nr.

90009242212

Kontaktpersona līguma slēgšanas jautājumos

Direktors Imants Utināns, tālr. 65425346, mob.29364652

e-pasts: daugavpilsbjss@inbox.lv

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos

Basketbola nodaļas treneris Irina Romanenko, tālr. 22333365,

e-pasts: daugavpilsbjss@inbox.lv

 1. Iepirkuma priekšmets: Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolai basketbola spēļu formu papildus iepirkšana (2000.-2001.g.dz. un 2007.g.dz.)
 2. Paredzamā līgumcena: līdz EUR 995.00 bez PVN
 3. Līguma izpildes termiņš: 2018.gada 31.augusts.
 4. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā

5.1. Pretendent ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;

5.2. Pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minētā pakalpojuma sniegšanā;

5.3. Pretendentam ir jābūt nodrošinātai mājas lapai, lai būtu iespēja iepazīties ar preču klāstu;

5.4. Precīzs pakalpojuma apraksts ir noteiks  tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1);

5.5.Preces tiks iepirktas pa daļām, saskaņā ar Pasūtītāja iepriekšēju pasūtījumu (rakstisku vai mutisku), līgumā noteiktajā kārtībā. Pasūtītājam nav pienākums nopirkt visas tehniskās specifikācijās noteiktās preces. Pasūtītās preces būs jāpiegādā uz piegādātāja rēķina;

5.6. Pretendentam nav tiesību mainīt piedāvātās preces aprakstu;

 

6.Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā

6.1. Pretendenta sastādīts finanšu/tehniskais piedāvājums (2.pielikums)

 

7.Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums, kas pilnībā atbilst prasībām;

8.Piedāvājums iesniedzams: līdz 2018.gada 17.jūlijam, plkst.16.00

9.Piedāvājums var iesniegt:

9.1.personīgi, vai pa pastu pēc adreses Kandavas ielā 17a, Daugavpilī (3.stāvs, kab.305)

9.2.elektroniski (e-pasts: daugavpilsbjss@inbox.lv)

10.Paziņojums par rezultātiem: tiks ievietota Daugavpils pilsētas domei tīmekļa vietnē www.daugavpils.lv , sadaļā “Pašvaldības iepirkumi, konkursi”

 

Pielikumā:

 1. Tehniskā specifikācija;
 1. Finanšu-tehniskā piedāvājuma forma.                                                                            

  

1.pielikums

Tehniskā specifikācija

Veicamā darba uzdevumi: Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolai basketbola spēļu formu papildus iepirkšana (2000.-2001.g.dz. un 2007.g.dz.)

Pasūtījuma izpildināšana: 2018.gada 31.augusts

Piegāde: bezmaksas

Nr.

Nosaukums

Apraksts

Mērvienība

p.k.

1

2

3

4

1.

Basketbola forma

 

 

 

 

 

100% poliestera audums. Materiāla izgatavošanas tehnoloģija . Produkts ir sertificēts ar sertifikātu, kas apliecina, ka ražošanā izmantotie materiāli nesatur toksiskus vai alerģiskus materiālus. Basketbola formas tērps sastāv no diviem krekliem: tumšas krasas un baltas krasas un šortiem,  logotips un uzraksts “Daugavpils BJSS” ir sublimēts. Sublimācijas tehnoloģijā druka ir iesūkusies auduma šķiedrās un nav jūtams tās reljefs .Sublimācijā (logo un numuros) var izvēlēties gan dažādas krasas, dizainu , šriftu. Krekls bez piedurknēm. Ir iespējams dažādu krasu kombinēšana katra kreklā. Krekls ir sašūts ar brīvo kustību tehnoloģiju ,sieviešu griezums  maksimāli atkārto sieviešu figūru ,tuvs ķermenim, bet neierobežo kustības. Šorti ir sievišķīga griezuma. Šortu jostas vietā ir iestrādāta elastīga gumija . Katram spēlētājam tiks pašūts komplekts pēc individuāliem krūšu, vidukļa un gurnu izmēriem. Ir iespēja pasūtīt iesildīšanas kreklus , pieskaņojot tos formas stilam un krasam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 kompl.

 

 

Tehnisko specifikāciju sagatavoja

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas metodiķe                                                        J.Dedele

 

 

2.Pielikums

 

 

2018.gada ____._______________, Daugavpilī

 

FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Piedāvājam piegādāt: Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolai basketbola spēļu formu papildus iepirkšana (2000.-2001.g.dz. un 2007.g.dz.)

 

Kam:

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolai,

Kandavas iela 17a, Daugavpils, LV-5401

Pretendents,

Reģ.Nr.

 

Adrese:

 

Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts:

 

Datums:

 

Pretendenta Bankas rekvizīti:

 

Nr.

Nosaukums

Apraksts

Mērvienība

Cena bez PVN

p.k.

1

2

3

4

5

1.

Basketbola forma

 

 

 

 

 

 

100% poliestera audums. Materiāla izgatavošanas tehnoloģija . Produkts ir sertificēts ar sertifikātu, kas apliecina, ka ražošanā izmantotie materiāli nesatur toksiskus vai alerģiskus materiālus. Basketbola formas tērps sastāv no diviem krekliem: tumšas krasas un baltas krasas un šortiem,  logotips un uzraksts “Daugavpils BJSS” ir sublimēts. Sublimācijas tehnoloģijā druka ir iesūkusies auduma šķiedrās un nav jūtams tās reljefs .Sublimācijā (logo un numuros) var izvēlēties gan dažādas krasas, dizainu , šriftu. Krekls bez piedurknēm. Ir iespējams dažādu krasu kombinēšana katra kreklā. Krekls ir sašūts ar brīvo kustību tehnoloģiju ,sieviešu griezums  maksimāli atkārto sieviešu figūru ,tuvs ķermenim, bet neierobežo kustības. Šorti ir sievišķīga griezuma. Šortu jostas vietā ir iestrādāta elastīga gumija . Katram spēlētājam tiks pašūts komplekts pēc individuāliem krūšu, vidukļa un gurnu izmēriem. Ir iespēja pasūtīt iesildīšanas kreklus , pieskaņojot tos formas stilam un krasam.

 

26 kompl.

 

Kopā:

 

 

 

 

 

 1. Mēs apliecinām, kā:
 • Līguma izpildes termiņš līdz 2018 gada 31.augustam;
 • Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
 • Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības;
 • Pasūtītās preces piegādāsim uz sava rēķina.

 

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

 

Vārds, uzvārds, amats

 

Paraksts

 

Datums