Šobrīd Daugavpilī

„2018.gada Daugavpils pilsētas čempionāts futbolā 7 x 7” tiesāšana

Pēdējo reizi informācija atjaunota 26.05.2020, 16:48
Iepirkuma statuss:
Aktīvs
Iepirkuma tips:
Pakalpojumi
Pasūtītājs:
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta pārvalde”
Publicēšanas datums:
16.07.2018
Pievienotās datnes:
  1. Pasūtītājs:

Iestādes nosaukums

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta pārvalde”

Adrese

Kandavas iela 17A, Daugavpils, LV-5401

Reģ.Nr.

90011647754

Kontaktpersona

(amats, vārds, uzvārds)

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” sporta pasākumu organizators Ivars Caune. Tel: 29226783

Kontakti: tālruņa numurs, e-pasts

Valērija Petrova tālr.: 65424233, e-pasts: sport@daugavpils.lv

Darba laiks

Pirmdiena

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00

Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00

Piektdiena

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00

 

2.Iepirkuma priekšmets: „2018.gada Daugavpils pilsētas čempionāta futbolā 7 x 7” tiesāšana

 

3.Paredzamā līgumcena: līdz EUR 3300.00 ar PVN

  1. Līguma izpildes termiņš: no 23.07.2018 līdz 19.09.2018
  2. Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā

5.1. Pretendent ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;

5.2. Pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minētā pakalpojuma sniegšanā;

5.3. Daugavpils pilsētas čempionāta 7x7 galvenajām tiesnesim jābūt ar tiesneša licenci vai Latvijas futbola federācijas tiesneša inspektora vai instruktora licenci.

5.3. Daugavpils pilsētas čempionātu 7x7 var tiesāt tikai Latvijas Futbola federācijas licenzēti tiesneši;

5.4. Precīzs pakalpojuma apraksts ir noteiks tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1).

6.Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā

6.1. Pretendents sastādīts finanšu/tehniskais piedāvājums (2.pielikums)

 

7.Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu, kas pilnībā atbilst prasībām;

8.Piedāvājums iesniedzams: līdz 2018. gada 18. jūlijam plkst. 12:00

9.Piedāvājums var iesniegt:

9.1.personīgi, vai pa pastu pēc adreses Stacijas iela 47a, Daugavpilī (1.stāvs 105B.kab)

9.2.elektroniski (e-pasts: sport@daugavpils.lv)

 

Pielikumā:

  1. Tehniskā specifikācija;
  2. Finanšu-tehniskā piedāvājuma forma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

                

 

   1.pielikums

 

Tehniskā specifikācija

Veicamā darba uzdevumi:2018.gada Daugavpils pilsētas čempionāta futbolā 7 x 7” tiesāšana

Pasūtījuma izpildināšana: no 23.07.2018 līdz 19.09.2018

 

Norises vieta: Daugavpils, Stadions “Esplanāde” pēc adreses: Stadiona ielā 1.

 

N.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Apraksts

Daudzums

1.

Sacensību organizēšana un tiesāšana

Pretendentam jānodrošina sacensību organizācija un tiesāšana, kas iekļauj sevī:

1

 

 

-        Sacensību vietas sagatavošanu

-        Sacensību vietai jābūt sagatavotai sacensībām 1 h pirms sacensību sākuma un novāktai uzreiz pēc sacensībām.

-        Tiesnešu apmaksa Galv.tiesn. 1.cilv x 13.dn. galv.sekr. 1.cilv. x 13.dn tiesn.laukumā 2.cilv. x 40.sp.

 

 

 

 

 

 

Tehnisko specifikāciju sagatavoja

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Sporta pārvalde” juriskonsulte                                                         V.Petrova                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       2.Pielikums 2018.gada ____._______________, Daugavpilī

 

FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

 

Piedāvājam “2018.gada Daugavpils pilsētas čempionāta futbolā 7 x 7” tiesāšanu par šādu cenu:

 

Kam:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta pārvalde”

Pretendents

 

Adrese:

 

Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts:

 

Datums:

 

Pretendenta Bankas rekvizīti:

 

N.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Apraksts

Daudzums

Cena ar PVN

1.

Sacensību organizēšana un tiesāšana

Pretendentam jānodrošina sacensību organizācija un tiesāšana, kas iekļauj sevī:

1

 

 

 

-        Sacensību vietas sagatavošanu

-        Sacensību vietai jābūt sagatavotai sacensībām 1 h pirms sacensību sākuma un tiek novāktai uzreiz pēc sacensībām.

-        Tiesnešu apmaksa Galv.tiesn. 1.cilv x 13.dn. galv.sekr. 1.cilv. x 13.dn tiesn.laukumā 2.cilv. x 40.sp.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Mēs apliecinām, kā:
  • Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
  • Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

 

Vārds, uzvārds, amats

 

Paraksts

 

Datums