Šobrīd Daugavpilī

„Ēdināšanas pakalpojumu nodrošinājums V Starptautiskā Austrumbaltijas Biznesa foruma Daugavpilī ietvaros”

Pēdējo reizi informācija atjaunota 26.05.2020, 16:48
Iepirkuma statuss:
Aktīvs
Iepirkuma tips:
Pakalpojumi
Pasūtītājs:
Daugavpils pilsētas dome
Publicēšanas datums:
18.07.2018

1.    Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums

Daugavpils pilsētas dome

Adrese

Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401

Reģistrācijas numurs

90000077325

Kontaktpersona

Domes Attīstības departamenta Stratēģiskās plānošanas un starptautisko sakaru nodaļas vadītājas p.i. Jolanta Ūzuliņa, jolanta.uzulina@daugavpils.lv

Darba laiks

Pirmdiena

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00

Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00

Piektdiena

No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00

2.    Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanās datums: 2018. gada 1.jūnijs

3.    Zemsliekšņa iepirkuma mērķis: nodrošināt ēdināšanas pakalpojumu V Starptautiskā Austrumbaltijas Biznesa foruma Daugavpilī dalībniekiem.

  1. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts šādās daļās:

4.1. “A” daļa – 1 kafijas pauzes nodrošinājums 21.09.2018.

4.2. “B” daļa – pusdienu nodrošinājums 21.09.2018.

4.3. “C” daļa – vakariņu nodrošinājums 21.09.2018.

5.    Veicamo būvdarbu, preču piegādes vai pakalpojuma uzskaitījums (apjomi): ir noteikts tehniskajā specifikācijā (1.pielikums).

6.    Piedāvājumu var iesniegt vienā vai visās cenu aptaujas daļās. Piedāvājuma varianti nav pieļaujami. Iesniedzot piedāvājumu vairākās aptaujas daļās, pretendents apzinās savas iespējas vienlaicīgi izpildīt vairākus līgumus.

7.    Paredzamā kopējā līgumcena:

8.1. “A” daļa – 870,00 EUR bez PVN

8.2. “B” daļa – 1615,00 EUR bez PVN

8.3. “C” daļa – 5000,00 EUR bez PVN

  1. Līguma izpildes termiņš: 2018. gada 21.septembrī

9.    Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu, kas pilnībā atbilst prasībām.

10. Pretendents iesniedz piedāvājumu: atbilstoši piedāvājuma iesniegšanas formai (2.pielikums).

11. Informācija par rezultātiem: tiks ievietota Daugavpils pilsētas domes mājas lāpā www.daugavpils.lv

  1. Piedāvājums iesniedzams: līdz gada 31.jūlijā plkst.17:00 Daugavpils pilsētas domes ēkā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13, 2.stāvā, 204.kab., Daugavpilī, LV-5401 vai elektroniski: jolanta.uzulina@daugavpils.lv

 

1.pielikums

CENU APTAUJAS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Par ēdināšanas pakalpojumu nodrošinājumu V Starptautiskā Austrumbaltijas Biznesa foruma Daugavpilī ietvaros

 

1. Pasūtītājs:

Daugavpils pilsētas dome

2. Nodokļa maksātāja numurs:

90000077325

3. Pasūtītāja adrese:

K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401

4. Pasūtītie pakalpojumi:

Ēdināšanas pakalpojumi

5. Pakalpojuma realizācijas vieta un laiks:

2018.gada 21.septembrī,  Daugavpils pilsētas centrā

Laiks – saskaņā ar pasākuma programmu

6. Ēdināšanas pakalpojumu nodrošinājums:

Nodrošināt ēdināšanas pakalpojumus starptautiskā pasākuma ietvaros: kafijas pauze, pusdienas un vakariņas.

Pakalpojums jāsniedz augstā līmenī un obligāti jāiekļaujas paredzētajā laikā, saskaņā ar pasākuma programmu.

Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina ēdināšana veģetāriešiem, vegāniem, tiem, kam ir īpaša diēta un tiem reliģiju pārstāvjiem, kas lieto speciālu pārtiku. (Par atsevišķiem klientiem ar īpašām vēlmēm un vajadzībām pakalpojuma saņēmējs informēs izpildītāju līdz 15.septembrim).

Piedāvājumu var iesniegt vienā, vairākās vai visās cenu aptaujas daļās. Piedāvājuma varianti nav pieļaujami. Iesniedzot piedāvājumu vairākās aptaujas daļās, pretendents apzina savas iespējas vienlaicīgi izpildīt vairākus līgumus.

 

 

Daļa

Uzdevuma apraksts

“A”

Kafijas pauzes nodrošinājums

21.09.2018. plkst. 09:00

Daugavpils Teātra telpās, Rīgas ielā 22a, Daugavpilī

Vismaz 300 cilvēkiem

09:00 - Kafija melna/balta (dabīgā,pupiņu) ar cukuru (150 ml) 300 gab.; melnā tēja (150 ml) 60 gab.; citronūdens (1500 ml) 30 gab.; kanapē maizītes (vismaz 2 dažādi veidi) 600 gab.; sāļās tartaletes 240 gab.; lavašs 200 gab.; saldās kūkas 300 gab. Traukus, galda uzklāšanu un galda piederumus un apkalpošanu pilnībā nodrošina pakalpojuma sniedzējs.   

“B”

Pusdienu nodrošinājums

21.09.2018. plkst. 13:00,

Daugavpils Teātra telpās, Rīgas ielā 22a, Daugavpilī

Vismaz 300 cilvēkiem

Dārzeņu zupa, pamatēdiens cūkgaļa/vista/zivs un piedevas, svaigie salāti, maize, dzēriens, deserts, kafija melna/balta (dabīgā, pupiņu) ar cukuru /tēja. Traukus, galda uzklāšanu, galda piederumus un apkalpošanu pilnībā nodrošina pakalpojuma sniedzējs.

“C”

Vakariņu nodrošinājums (svinīgās pieņemšanas laikā)

21.09.2018. plkst. 20:00,

Vienības nama koncertzālē, Rīgas ielā 22A, Daugavpilī

200 cilvēkiem

Pamatēdiens cūkgaļa vai vista, vai zivs (divi veidi) un piedevas, svaigie salāti, maize, dažādas uzkodas (vismaz 4 veidi) katrs 200 gab.; kafija melna/balta (dabīgā, pupiņu) ar cukuru 200 gab.; citronūdens; torte (14 kg) ar pasākuma logo; vīns (baltvīns, sarkanvīns, 750 ml) katrs 30 gab; degvīns (1 l) 15 gab.

Traukus (šķīvji, glāzes, krūzes) galda uzklāšanu (salvetes, galdauti) un galda piederumus un apkalpošanu pilnībā nodrošina pakalpojuma sniedzējs.


2.pielikums

 TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

 

Pretendents (pretendenta nosaukums), reģ. Nr. (reģistrācijas numurs), (adrese), tā (personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds) personā, iesniedz savu Tehnisko un finanšu piedāvājumu:

 

Pretendenta finanšu piedāvājums atbilstoši Pasūtītāja Tehniskajai specifikācijai:

Daļa

Finanšu piedāvājums

Pielikumā pievienot ēdienkarti ar izmaksām katrai kategorijai (brīvā formā).

Izmaksas bez PVN EURO

 

Izmaksas ar PVN___% EURO

“A”

kafijas pauzes nodrošinājums

21.09.2018. plkst. 09:00

 

 

“B”

Pusdienu nodrošinājums

21.09.2018. plkst. 13:00

 

 

 

“C”

Vakariņu nodrošinājums (svinīgās pieņemšanas laikā)

21.09.2018. plkst. 20:00

 

 

 

Summa kopā:

EUR

EUR

Apliecinām, ka:

– spējam nodrošināt pasūtījuma izpildi un mums ir pieredze līdzīgu pakalpojumu sniegšanā,

– nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties cenu aptaujā un pildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības.

Vārds, uzvārds*

 

Amats

 

Paraksts

 

Zīmogs

 

* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU

Pretendenta nosaukums:

Reģistrēts _________________________ (kur, kad, reģistrācijas Nr.)

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. ___________________

Juridiskā adrese:                                                            

Bankas rekvizīti:

Kontaktpersonas vārds, uzvārds:               Tālrunis:                                           Fakss:

E-pasta adrese:                                               Tīmekļa vietnes adrese:

Datums _____________

 

______________________/                          /

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs (ja ir)