Šobrīd Daugavpilī

Normatīvajos aktos nereglamentētie iepirkumi

Pēdējo reizi informācija atjaunota 23.11.2018, 14:42

Normatīvajos aktos nereglamentētajiem iepirkumiem tiek veikta cenu aptauja, lai nodrošinātu Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta 1.punkta prasības.
Daugavpils pilsētas pašvaldībā (turpmāk - Dome) ar 2018.gada 22.februāra Domes priekšsēdētāja rīkojumu Nr.26 ir apspirināta kārtība, kādā tiek veikti normatīvajos aktos nereglamentēti iepirkumi – “Daugavpils pilsētas domes noteikumi par iepirkumu veikšanas kārtību” (turpmāk – Kārtība). Kārtības 64. punkts nosaka obligātu zemsliekšņa iepirkuma publicēšanu Domes tīmekļvietnē www.daugavpils.lv, ja kopējā paredzamā līgumcena pakalpojumam vai būvdarbiem visā līguma darbības periodā pārsniedz 4,000,00 euro Bez PVN.

Meklēšana

Atlasīt
Iepirkuma veids
Iepirkuma nosaukums
Preces
Preces
Preces
Preces
Preces
Būvdarbi
Pakalpojumi
Pakalpojumi
Pakalpojumi
Preces
Būvdarbi
Pakalpojumi
Būvdarbi
Pakalpojumi
Pakalpojumi
Pakalpojumi
Pakalpojumi
Preces