Šobrīd Daugavpilī

Rihards Eigims

Pēdējo reizi informācija atjaunota 28.10.2020, 12:58

Rihards Eigims

Domes deputāts

Ievēlēts no partijas

“MŪSU PARTIJA”

Darbs Domes komitejās un komisijās

Mājokļu komitejas loceklis,
Īpašuma komisijas loceklis,
Mājokļu komisijas loceklis

Darba vieta, amats

Pieņemšanas vieta un laiks

Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, 
Deputātu pieņemšanas telpa, 1.kabinets

Mēneša pēdējā pirmdiena no 14.00-16.00

Pieteikšanās uz pieņemšanu zvanot: 654-04344; 654-04399