Šobrīd Daugavpilī

Rihards Eigims

Pēdējo reizi informācija atjaunota 09.08.2019, 16:11

Rihards Eigims

Domes deputāts

Ievēlēts no partijas

“MŪSU PARTIJA”

Darbs Domes komitejās un komisijās

Finanšu komitejas loceklis,
Sociālo jautājumu komitejas loceklis,
Mājokļu komitejas loceklis,
Attīstības komitejas loceklis,
Īpašuma komisijas loceklis,
Mājokļu komisijas loceklis

Darba vieta, amats

Pieņemšanas vieta un laiks

Pieņemšanas vieta un laiks tiek saskaņots