Šobrīd Daugavpilī

Mihails Lavrenovs

Pēdējo reizi informācija atjaunota 04.11.2020, 11:50

Mihails Lavrenovs

Domes deputāts

Ievēlēts no partijas

"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

Darbs Domes komitejās un komisijās

Mājokļu komitejas priekšsēdētājs, 
Attīstības komitejas loceklis,
Īpašuma komitejas loceklis, 
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas loceklis,
 
Īpašuma komisijas priekšsēdētāja vietnieks,
Mājokļu komisijas loceklis,
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas komisijas loceklis,
Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas loceklis,
Pilsētbūvniecības un vides komisijas loceklis

Darba vieta, amats

Mājokļu komitejas priekšsēdētājs

Pieņemšanas vieta un laiks

Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, 
302.kabinets

Mēneša 2. trešdiena no 10.00-12.00

Iepriekš pieteikšanās uz pieņemšanu zvanot: 654-04344; 654-04399