Šobrīd Daugavpilī

Helēna Soldatjonoka

Pēdējo reizi informācija atjaunota 04.11.2020, 11:51

Helēna Soldatjonoka

Domes deputāts

Ievēlēts no partijas

"LATGALES PARTIJA"

Darbs Domes komitejās un komisijās

Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja,
Mājokļu komitejas priekšsēdētāja vietniece,
 
Veselības aprūpes plānošanas komisijas locekle

Darba vieta, amats

Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja, Biedrības „Latvijas Sarkanais krusts” Daugavpils pilsētas komitejas priekšsēdētāja

Pieņemšanas vieta un laiks

Daugavpils pilsētas dome,
K.Valdemāra iela 1, 202.kabinets, 
tālr.: 654-04335 

Mēneša 2. ceturtdiena no 11.00-13.00

Iepriekš pieteikšanās uz pieņemšanu zvanot: 29477790