Šobrīd Daugavpilī

Aivars Zdanovskis

Pēdējo reizi informācija atjaunota 04.11.2020, 11:52

Aivars Zdanovskis

Domes deputāts

Ievēlēts no partijas

“MŪSU PARTIJA”

Darbs Domes komitejās un komisijās

Sociālo jautājumu komitejas loceklis,
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas loceklis,
Finanšu komitejas loceklis, 
 
Veselības aprūpes plānošanas komisijas priekšsēdētājs

Darba vieta, amats

Pieņemšanas vieta un laiks

Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, 
Deputātu pieņemšanas telpa, 1.kabinets

Mēneša pēdējā trešdiena  no 12.00 - 14.30

iepriekš pieteikšanās uz pieņemšanu zvanot654-04344; 654-04399