Šobrīd Daugavpilī

Domes Juridiskā departamenta Iekšējās kontroles un korupcijas risku novēršanas nodaļa jurists

Prasības kandidātam/-ei: akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs un vismaz 3 (trīs) gadu praktiskā darba pieredze valsts vai pašvaldības iestādē, vēlama darba pieredze tiesībsargājošā iestādē.

Darba pamatpienākumi: veikt pašvaldības pretkorupcijas pasākumu plāna izpildes analīzi, sniegt priekšlikumus par to aktualizēšanas nepieciešamību, veikt uz risku novērtējumu balstītu pārbaudi par pašvaldības, tās iestāžu un kapitālsabiedrību iekšējās kontroles darbības atbilstību izvirzītajam mērķim, funkcijām un tiesību aktiem, darbības resursu ekonomisko un funkcionālo efektivitāti, veikt izvērtējumu un sagatavot atzinumus jautājumos par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā, veikt citus pienākumus saskaņā ar amata aprakstu.

Profesionālās zināšanas un prasmes: zināšanas par administratīvo procesu, prasme analizēt situāciju un rīcības sekas, atrast piemērotāko risinājumu, veikt uzdotos uzdevumus paaugstinātas intensitātes un ierobežota laika apstākļos, regulāri iepazīties ar izmaiņām normatīvajos aktos, pastāvīgi papildināt zināšanas un paaugstināt kvalifikāciju.

Mēnešalga 1000 euro/mēn.

 Iesniedzami dokumenti:

  • Motivācijas vēstule
  • CV
  • Izglītību un darba pieredzi apliecinošo dokumentu kopijas.

 

Dokumentus iesniegt elektroniski uz e-pasta adresi: ruslans.golovans@daugavpils.lv  līdz  27.09.2021. plkst. 13.00