Jautājumi domei

"Kad uzbūvēs autostāvvietu pie Bērnu veselības centra? Aigars Krūmiņš"

Uzdod jautājumu!
Sākums | Ekonomika

Ekonomika

Daugavpils  ir pilsēta ar līdzsvarotu daudznozaru ekonomiku, kur nodarbinātības un labklājības pamats ir mazais un vidējais bizness , kas balstoties uz jaunākajam tehnoloģijām ražo konkurētspējīgu produkciju.

 Daugavpils pilsētas galvenās priekšrocības ir:

 • izdevīgs ģeogrāfiskais stāvoklis un robeža ar trim dažādām valstīm;
 • attīstīta infrastruktūra;
 • labvēlīga biznesa vide;
 • zems izmaksu līmenis;
 • mācību iestāžu koncentrācija;
 • daudznacionāla vide.

Daugavpils ir otra lielākā Latvijas pilsēta, svarīgs ekonomiskais centrs Latgalē. Daugavpils

pilsētai ir izdevīgs ģeogrāfiskais stāvoklis – līdz Lietuvas robežai 25 km, līdz Baltkrievijas robežai – 35 km, attālums līdz Krievijas robežai 120 km. Pilsētu šķērso piecas dzelzceļa līnijas un daudzi autoceļi. Tas viss ļauj pilsētai attīstīties par nozīmīgu pārrobežu reģionu - rūpniecības, izglītības, kultūras, tirdzniecības centru un transporta mezglu.

Daugavpils vēsturiski ir attīstījusies kā industriāla pilsēta, kas arī šodien nosaka šādu

rūpniecības nozaru attīstību: gatavo metālizstrādājumu ražošana, dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošana/remonts, pārtikas produktu un dzērienu ražošana u.c.

Rūpniecības struktūra Daugavpilī 2015.gadā, %

(Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments)

 

Saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes rīcībā esošajiem datiem 2015.gadā Daugavpils

lielākie ražošanas uzņēmumi saražoja produkciju 188,23 milj. euro apmērā un realizēja produkciju 200,88 milj. euro apmērā. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, rūpniecības produkcijas izlaides apjoms samazinājās par 19 milj. euro jeb par 9,1%. Rūpnieciskās produkcijas realizācijas apjoms samazinājās par 11,36 milj. euro jeb par 6,2%. Saražotās rūpniecības produkcijas apjoma samazinājums lielākajos uzņēmumos ir saistīts gan ar starptautiskās ekonomiskās situācijas pasliktināšanos, sevišķi austrumu tirgū, gan arī ar iekšējā tirgus samazināšanos.

                                                 

Rūpniecības apjomi Daugavpilī, milj.euro

(Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments)

 

2015. gadā stabilu produkcijas realizāciju nodrošināja: pārtikas ražošana (pieaugums 0,6% no iepriekšējā gada saražotās produkcijas apjoma), ķīmiskās šķiedras un to izstrādājumu ražošana (pieaugums 16,3%), lauksaimniecības mašīnu un to detaļu ražošana (pieaugums 31,5%).

Daugavpils lielākās komercsabiedrības, kas eksportē savu produkciju vairāk kā uz 23

valstīm, ne tikai uz ES valstīm bet arī uz  ASV, Dienvidameriku, Indiju, Ķīnu, Meksiku:

 

1)      SIA “Axon Cable” – augstas kvalitātes kabeļu ražošana medicīnas, militārās, aerokosmiskās rūpniecības u.c. vajadzībām;

2)      SIA “Intergaz” – saspiestās un sašķidrinātās gāzes tirdzniecība, sašķidrinātās gāzes apkures sistēmu uzstādīšana un apkalpošana;

3)      SIA “Nexis Fibers” – poliamīda tehniskās šķiedras ražošana;

4)      SIA “Zieglera mašīnbūve” – lauksaimniecības tehnikas komplektējošo detaļu ražošana, rapša dalītāju ražošana, vadu un kabeļu ražošana automobiļu rūpniecībai;

5)      AS “Daugavpils Lokomotīvju remonta rūpnīca” – dīzeļlokomotīvju un elektrolokomotīvju remonts, rezerves daļu izgatavošana;

6)      SIA “Regula Baltija” – optiskās elektronikas ražošana;

7)      SIA “Belmast” – sakaru torņu un mastu ražošana.

 

Daugavpils lielākās  komercsabiedrības, kas darbojas vairumtirdzniecības jomā:

 

1)      SIA “Petroactiv Latvia“ – naftas produktu, degvielas  vairumtirdzniecība;

2)      SIA “Mamas D” – pārtikas produkcija, vairumtirdzniecība, biodegvielas ražošana;

3)      SIA “Exito AVA” – rūpniecības preču vairumtirdzniecība;

4)      SIA “Euro Energo Company” – naftas produktu, degvielas  tirdzniecība;

5)      SIA “Ingrid A” – naftas produktu, degvielas  tirdzniecība;

6)      SIA firma “Antaris” – pārtikas produktu ražošana un tirdzniecība.

 

Daugavpils lielākās komercsabiedrības ar ārvalstu kapitāldaļu

(Datu avots: Daugavpils pilsētas domes Attīstības departaments)

 

Komercsabiedrības nosaukums

Nozare

Komercsabiedrības kapitāla turētāja valsts

SIA “Axon Cable”

Augstas kvalitātes kabeļu ražošana medicīnas, militārās, aerokosmiskās u.c. nozaru vajadzībām

Francija

AS “Daugavpils Lokomotīvju remonta rūpnīca”

Dīzeļlokomotīvju  un elektrovilcienu remonts, rezerves daļu ražošana

Igaunija

AS “Latvijas maiznieks”

Maizes izstrādājumu ražošana

Igaunija

SIA “East Metal”

Metālizstrādājumu ražošana (detaļas vēja ģeneratoriem)

Dānija

SIA “Nexis Fibers”

Poliamīda tehniskās šķiedras ražošana

Šveice

SIA “Centennial Industries”

Izstrādājumu ražošana no mākslīgās ādas

Norvēģija

SIA “Regula Baltija”

Dokumentu un naudas zīmju pārbaudes ierīces (aparāti, programmas, datu bāzes)

Baltkrievija

SIA “Latgales alus D”

Alus ražošana

Baltkrievija

SIA “Zieglera mašīnbūve”

Lauksaimniecības mašīnu komplektējošo detaļu ražošana, rapša dalītāju ražošana, vadu un kabeļu ražošana automobiļu rūpniecībai

Vācija

 

2015.gadā Daugavpilī tika reģistrēti 306 jauni uzņēmumi. Tomēr arī likvidēto uzņēmumu

skaits ir pieaudzis - 318  uzņēmumi, kas ir 1,4 reizes vairāk kā 2014.gadā.

Investīcijām piemērotas ražošanas teritorijas Daugavpilī

 

 

 

Uzņēmējdarbības veicināšanai un attīstībai Daugavpils pilsētā tika izveidotas 6

rūpnieciskās zonas un ražošanas teritorijas, kuras var izmantot jaunu ražošanas uzņēmumu izvietošanai:

 

 • Ziemeļu rūpnieciskā zona Višķu-Mendeļejeva-Loģistikas ielu rajonā Ķīmijas mikrorajonā

platība 113 ha, papildus 27 ha ir neapbūvētā teritorija.

Ziemeļu rūpnieciskā zona Višķu-Spaļu-Smilškalna ielu rajonā - neizmantotās zemes platība ir 6 ha, kas pieder komercsabiedrībai, bet pašvaldībai piederoša teritorija ir 3 ha platībā;

 

 • Cietokšņa rūpnieciskā zona – 53 ha platībā, 50% teritorijas netiek izmantota;

 

 • Valkas ielas ražošanas teritorija – 14 ha platībā, 32% teritorijas netiek izmantots;

 

 • Čerepovas rūpnieciskā zona Stiklu-Dunduru-Rūpniecības ielas rajonā ir otra lielākā rūpnieciskā zona pilsētā, kuras platība ir 88 ha;

 

 • Gajoka rūpnieciskās zonas platība ir tikai 6,2 ha un 80% no teritorijas kopējās platības tiek izmantota;

 

 • Križu ražošanas teritorija – aptuveni 19 ha, kur ir saglabājusies pārtikas produktu ražotne.

 

 

 

Lai veicinātu labvēlīgas uzņēmējdarbības vides veidošanos un saimnieciskās darbības

attīstīšanu Daugavpils pilsētas teritorijā, Daugavpils pilsētas pašvaldība 2015.gadā realizēja ERAF finansēto projektu „Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpniecības zonas infrastruktūras attīstība” 1.kārtu 4,3 milj.euro apmērā, no tiem ERAF līdzfinansējums - 3,4 milj.euro (79,4%). Projekta realizācijas ietvaros tika veikti rūpniecības zonas ielu rekonstrukcijas darbi – ūdensvada, kanalizācijas un lietus kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, ielu seguma, ielu ārējā apgaismojuma un ārējās elektroapgādes rekonstrukcija, kas nodrošina Daugavpils lielākās rūpnieciskās zonas infrastruktūras pieejamību, kur tiek koncentrēti nozīmīgi pilsētas rūpniecības uzņēmumi.

Daugavpils pilsētas pašvaldība katru gadu izstrādā Daugavpils uzņēmumu un investīciju

iespēju katalogu, kurā tiek atjaunoti dati par investīcijām piemērotiem nekustamā īpašuma objektiem, kā arī tiek apzinātas esošās lielāko uzņēmumu teritorijas, to adreses un kadastra numuri.