Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Izglītība un zinātne » | Izglītības ziņas

Izglītības ziņas

10-11-2017

Iestādes pieredzes pārnese topošajiem pedagogiem


Īstenojot 2017./2018.mācību gada iestādes prioritāti – iestādes starpinstitucionālās sadarbības īstenošana, š.g. 8.novembrī jau ilgstošās un veiksmīgās sadarbības rezultātā ar Daugavpils Universitāti, Daugavpils pilsētas 4.speciālā  pirmsskolas izglītības iestāde uzņēma  4.kursa studentus, kur viņiem bija nodrošināta pedagogu pieredzes pārnese pedagoģiskā procesa organizācijā bērniem ar speciālām vajadzībām.  

Iestādes vadītāja J.Jankovska iepazīstināja topošos pedagogus ar iestādes darbību un specifiku. Dienas laikā studenti apmeklēja dažādas rotaļnodarbības, ko vadīja iestādes pirmsskolas izglītības skolotājas I.Zosiņeca, I.Kaķeševa, T.Ivanova, I.Arhipova un iestādes speciālisti – skolotāja logopēde I.Apīne un speciālā skolotāja O.Čapkeviča, ļaujot ieskatīties ikdienas darbā ar bērniem ar speciālām vajadzībām. Pasākuma otrajā daļā vadītājas vietniece S.Geiba iepazīstināja ar IT iespējām pedagoģiskā procesa organizācijā, kā arī piedāvāja izspēlēt ar topošajiem pedagogiem interaktīvās spēles, ko izveidojuši paši iestādes pedagogi, ievērojot darba ar bērniem ar speciālām vajadzībām specifiku un veicinot bērnu digitālās pratības. Pasākuma noslēgumā topošajiem pedagogiem bija iespēja darboties radošajā meistarklasē rakstītprasmes veicināšanas materiāla izveidē, balstoties uz izglītojamo individuālajām vajadzībām. Studenti atzina, ka šī pasākuma laikā guva dažādas idejas gan grupu darbā, gan individuālās pieejas realizēšanā bērniem ar speciālām vajadzībām, kā arī meistarklases ar IT un materiāla izstrādē bija ļoti noderīgas bakalaura darba praktiskās daļas izstrādei un pilnveidošanai.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas

4.speciālās pirmsskolas izglītības iestādes

vadītāja vietniece

Sintija Geiba

t.26976113
Atpakaļ