Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Izglītība un zinātne » | Izglītības ziņas

Izglītības ziņas

12-10-2017

Atbalsts kvalitatīvām pārmaiņām - seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu vadības komandām


izglītības iestāžu vadības komandām: „KOMPETENTS PEDAGOGS 21. GADSIMTĀ: KVALITATĪVAS PEDAGOĢIJAS PRINCIPI”.  Semināra norises laiks: 10:00 – 15:30.

 

Seminārs notiek Izglītības iniciatīvu centra (IIC) sadarbībā ar British Council Latvija īstenotās iniciatīvas “Kompetents pedagogs 21. gadsimtā: zināšanas praksē” ietvaros. Iniciatīvas mērķis ir sniegt gan profesionālu atbalstu, gan arī motivāciju attīstībai un pilnveidei izglītības iestāžu vadītājiem, lai veicinātu pārmaiņas, kas virzītas uz izglītības procesa efektivizēšanu un izglītības rezultātu atbilstību mūsdienu dzīves prasībām, īpašu uzmanību pievēršot skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas.

 

Sabiedrībai nemitīgi paaugstinot savu prasību latiņu, paplašinās arī izglītības iestādes vadītāja atbildības loks. Slodžu un finanšu sadale, pedagogu darba kvalitātes novērtēšana, mācību formu izvēle, materiāli tehniskās bāzes uzturēšana - šie ir tikai daži no ikdienā risināmiem jautājumiem ceļā uz valsts deklarēto izglītības iestādes patstāvību. Līdz ar to svarīgi ir apzināties, kā jūtas cilvēks, kurš savā darba vietā ir atbildīgs par visu: kur un kā viņš smeļas enerģiju, idejas un zināšanas; kurš un kādu atbalstu viņam var un ir gatavs sniegt,” par iniciatīvas nozīmīgumu saka Marina Isupova, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja.

 

“Šobrīd – laikā, kad notiek izglītības reforma un pārorientēšanās uz 21. gadsimta prasmju ieguvi  – bez būtiskām un praktiskām pārmaiņām izglītības iestādēs sabiedrības attīstība nevar notikt. Pārmaiņu veikšana ir ilgs, grūts un bieži vien vientuļš uzdevums: daži cilvēki vēlas pārmaiņas, citi nē, un daži vienkārši nav gatavi gaidīt rezultātus.  Pirmsskolas izglītības iestādes īsteno dažādas lomas sabiedrībā - sākot ar mazu bērnu aprūpi līdz tādu prasmju un attieksmju veidošanai bērniem, kuras nodrošinās viņiem panākumus turpmākajā dzīvē. Tāpēc pirmsskolu vadītājiem jākļūst par pārmaiņu aģentiem gan savā izglītības iestādē, gan vietējā kopienā, gan profesijā. Mēs viņus sauksim par Pārmaiņu arhitektiem, jo tie būs cilvēki, kuru galvenais uzdevums būs vadīt pārbūves procesu ar mērķi izglītības iestādes vājās puses pārvērst par pārmaiņu prioritātēm,” uzsver iniciatīvas idejas autore, IIC direktore, Daiga Zaķe.

 

Par iniciatīvu “Kompetents pedagogs 21. gadsimtā: zināšanas praksē”

Projekta īstenošanā iesaistītas 16 pirmsskolas izglītības iestādes un 15 skolas no Rīgas un Daugavpils, kas tika izvēlētas konkursa kārtībā. Piedaloties dažādās izglītojošās un pieredzes apmaiņas aktivitātēs (semināros, praktiskajās darbnīcās u.c.), izglītības iestāžu vadības komandas gūs izpratni par kvalitatīvas pedagoģijas principiem, kas palīdzēs veikt pašvērtējumu, nodrošinās pedagoģisko kompetenču pilnveidi un skolotāja profesionalitātes novērtēšanu, uzlabos pārmaiņu vadības prasmes, kā arī komandas darbu un sadarbību ar pedagogu kolektīvu attīstības veicināšanai izglītības iestādē.

Projekta finansētājs: Britu padome Latvijā.

 

Papildu informācijai: Kristīne Liepiņa

projekta vadītāja, T. 65235635

E: iic.kristine@gmail.com

 

http://iic.lv/projekti/kompetents-pedagogs-21-gadsimta-zinasanas-prakse/

https://www.facebook.com/Izglitibasiniciativucentrs
Atpakaļ