Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Izglītība un zinātne » | Izglītības ziņas

Izglītības ziņas

12-09-2017

Daugavpilī sākam īstenot projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”


Š.g. 11.septembrī Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde parakstīja sadarbības līgumu par Daugavpils pilsētas skolu dalību Valsts izglītības satura centra projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001), kura mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Projekts tiks īstenots no 2017.gada līdz 2021.gadam (4 mācību gadi) divos posmos: 1.posms – 2017./2018.m.g un 2018./2019.m.g, bet 2.posms – 2019./2020.m.g un 2020./2021.m.g. Projekta pirmajā posmā (2017./2018.m.g. un 2018./2019.m.g.) piedalīsies septiņas Daugavpils pilsētas skolas – Daugavpils 3.vidusskola, Daugavpils Centra vidusskola, J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskola, Daugavpils 11.pamatskola, Daugavpils 15.vidusskola, Daugavpils Saskaņas pamatskola un Daugavpils Vienības pamatskola. Šobrīd diviem mācību gadiem projektam no valsts budžeta līdzekļiem piešķirti 559 405 eiro.

Projektā iesaistītās skolas ir izstrādājušas pasākumu plānus, kādā veidā tiks attīstītas skolēnu individuālās spējas. Skolu vadība kopā ar atbalsta personālu sākotnēji ir noteikusi tos skolēnus, kuriem ir nepieciešama individuāla pieeja kādā no mācību priekšmetiem, kas viņiem sagādā grūtības, tāpēc tiks nodrošināti gan skolotāju palīgi, gan papildu nodarbības, gan atbalsta personāls (psihologs, logopēds u.c.). Pievērsta uzmanība būs arī tiem skolēniem, kuriem kādā mācību priekšmetā ir labi rezultāti un ir nepieciešams dot papildu zināšanas, lai varētu sekmīgāk piedalīties olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu izstrādē. Atbalsts skolēniem tiks nodrošināts piecās jomās: STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) un vide, Valoda, Kultūrizglītība un radošās industrijas, Multidisciplinārā, Sports un veselīgs dzīvesveids.

Projekta īstenošanas laikā izglītības iestādēs tiks izveidoti diskusiju klubi, koriģējošās vingrošanas nodarbības, stundas dabā, dažādu mācību priekšmetu padziļinātas apguves nodarbības, valodu apmācība, dažādas pēcstundu aktivitātes, vasaras nometnes u.c. Prioritāri tiks rīkotas individualizētas nodarbības bērniem 1.-6.klašu mācību apguvei. Skolēniem būs piedāvāts arī jauns un perspektīvs virziens – praktiskas nodarbības robotikā, kā arī plaša iespēja pašiem programmēt u.tml. nodarbības. Vairāku aktivitāšu īstenošanai plānojam piesaistīt pasniedzējus un interesantus cilvēkus arī no citām Latvijas pilsētām.

Projekts paredz daudzas un dažādas saistošas aktivitātes arī ārpus skolas, pilsētas un pat Latvijas teritorijas, piemēram, mācību vizītes uz Raiņa māju “Berķenelē”, AHHAA centru Igaunijā u.c.

Informāciju par projektu un tā realizāciju varēs atrast arī projekta 1.posmā iesaistīto izglītības iestāžu mājaslapās (www.daug3vsk.lv, www.dcv.lv, www.rainisskola.lv, www.daug11psk.dautkom.lv, www.vsk15.lv, www.saskanas.lv,

www.vienibaspsk.lv ).

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes

Izglītības satura nodaļas izglītības metodiķe latviešu valodas jautājumos,

projekta koordinatore

Ilona Bohāne

 

tālr.65432102)
Atpakaļ