Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Izglītība un zinātne » | Izglītības ziņas

Izglītības ziņas

06-09-2017

Muzeji un kultūrvēsturiskais mantojums kā mācību avoti – kursi skolotājiem Lisabonā


No š.g. 26.augusta līdz 3.septembrim PIKC ”Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”” projekta „Mūsdienīga mācību vide – konkurentspējīgas profesijas apguvei” ietvaros vēstures un mākslas vēstures skolotāja Evelīna Balode apmeklēja kursus Lisabonā, Portugālē. Lielbritānijā reģistrētās organizācijas Eucourses (www.eucourses.eu ) kursi notiek vairākās Eiropas valstīs, vietās, kur koncentrētas vēstures un mākslas bagātības. Kursu nosaukums “SMILE” nozīmē atslēgas vārdus – skolas, muzeji, internets, mācīšanās un izglītība (Schools Museums Internet Learning Education).

Kursi notika pilsētā, no kuras reiz aizsākās lielo ģeogrāfisko atklājumu kuģojumi, taču tā nopostīta 18.gadsimta zemestrīcē un tās šodienas veidols ir visai moderns. Uz kursiem Lisabonā bija ieradušies 20 skolotāji no Igaunijas, Zviedrijas, Polijas, Grieķijas, Vācijas un Somijas. Kursi, kas galvenokārt bija paredzēti vēstures skolotājiem, sākās ar teorētiskā kursa apguvi, kuru var izmantot tieši mācību procesā, kā izmantot muzejus kā resursu. Muzeji ir sarežģīti gan sava laikmeta kolekciju krātuves, gan interpretācijas un ideoloģijas nesēji. Kursu laikā radām atbildes, kā lietderīgi izmantot laiku muzejā, kā sagatavot skolēnus produktīvam darbam, kādam jābūt gidam muzejā un daudzām citām niansēm. Muzeji ir arī pilsētas, sabiedrības identitātes un pilsoniskuma avots. Pirms katra muzeja apmeklējuma analizējām, kas veidojis šo muzeju, kāds bijis tā veidošanas mērķis, kā to “nolasīt”. Daļa kursa bija veltīta praktiskajām e-apmācībām, kuras var izmantot darbam klasē. Nodarbības muzejos notika grupās, paveiktā darba dokumentācija tika filmēta.  Lisabonā tika apmeklēti fado, flīžu, mākslas un vēstures, autoritārisma perioda, kuģniecības muzeji, EXPO komplekss, baznīcas.

Katrs dalībnieks no kursiem ir saņēmies lielisku materiālu krātuvi un lietotņu sarakstu, kurās atrodamas dažādas inovācijas muzejpētniecībā.

Daudz tika runāts par tūrismu un mākslas saglabāšanu, sabiedrības modeļa un struktūras izmaiņām globālajā pasaulē. Kursos apgūtā metodika palīdzēs veidot starppriekšmetu saikni, sadarbību starp apgūstamajiem profesionālajiem priekšmetiem un vispārizglītojošajiem priekšmetiem, palīdzēs sasaistīt zināšanas ar praktisko pielietojumu jeb īstenot tā saucamo kompetenču pieeju izglītībā, darbu muzejos ar modernajām tehnoloģijām.

 

PIKC “Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”” projektu „Mūsdienīga mācību vide – konkurentspējīgas profesijas apguvei” (Līgums Nr. 2016-1-LV01-KA101-022448) līdzfinansē Eiropas Savienība.

 

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

 

Informāciju sagatavoja:

PIKC ”Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola””

vēstures skolotāja

Evelīna Balode

 

Foto: Lisabonas katedrāle
Atpakaļ