Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Izglītība un zinātne » | Izglītības ziņas

Izglītības ziņas

17-05-2017

Pieredzes apmaiņas seminārs matemātikas CLIL skolotājiem


Mācību gada izskaņā, 15.maijā, Daugavpils 15.vidusskolā notika pieredzes apmaiņas seminārs matemātikas CLIL skolotājiem. Seminārā piedalījās matemātikas skolotāji, kuri pilsētā CLIL īsteno matemātikas stundās, kā arī Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes metodiķe bilingvālajos jautājumos Silvija Mickeviča un angļu valodas metodiķe Ilona Ustinova. Semināra dalībniekus uzrunāja Daugavpils 15.vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā L.Iļiško.

Semināra svarīgākā daļa bija matemātikas skolotājas Nataļjas Grigorjevas un angļu valodas skolotājas Valentinas Lukinas dalīšanās pieredzē par CLIL īstenošanu matemātikas stundās. Skolotājas kopā ar 7.b klases skolēniem parādīja atklāto stundu  matemātikā par tēmu ”Trijstūri”. Stunda bija dinamiska, piesātināta ar dažādām aktivitātēm. Skolēni rādīja viesiem ne tikai savas matemātiskās zināšanas, bet arī prasmi runāt un izteikties angļu valodā.

Pēc atklātās stundas apspriešanas N.Grigorjeva un V.Lukina iepazīstināja ciemiņus ar CLIL stundām izstrādātajiem mācību materiāliem, veiksmīgākajām mācību metodēm un paņēmieniem, uzsvēra šī metodes ieguvumus.

CLIL metodika motivē skolēnus sasniegt daudz vairāk un atver durvis plašajā zinātnes pasaulē. Arī skolotājs šai darbā kopā ar skolēniem ir ceļā uz izaugsmi.

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils 15.vidusskolas

matemātikas skolotāja

N.Grigorjeva 
Atpakaļ