Jautājumi domei


Uzdod jautājumu!
Sākums | Sabiedrība | Izglītība un zinātne » | Izglītības ziņas

Izglītības ziņas

20-04-2017

Starptautiskā tikšanās Krievu licejā – jaunās sarunas par aktuālākajiem izglītības jautājumiem


No 8.  līdz 13.aprilim Krievu licejā notika pieredzes apmaiņas seminārs starptautiskā  Nordplus projekta  „SMART Learning” (Study MAterials as Resources for Thinking-based Learning - Mācību materiāli kā skolēnu domāšanas veicināšanas resurss) ietvaros. Liceja latviešu, angļu, krievu valodas un matemātikas skolotāji dalījās darba pieredzē jauno izstrādāto  mācību materiālu izmantošanā stundās visos skolēnu vecuma posmos: sākumskolā, pamatskolā un  vidusskolā. Dažādu priekšmetu skolotāji no Bulgārijas un Lietuvas, apmeklējot atklātas stundas,  augsti novērtēja liceja skolotāju darbību skolēnu caurviju kompetenču mērķtiecīgā attīstīšanā: mācīšanos mācīties, problēmu risināšanu, domāšanas  kompetences attīstīšanu. Seminārā skolotāji aktualizēja jaunus darba virzienus skolēncentrēta mācību procesa organizēšanā. Augustā projekta dalībnieki turpinās profesionālu sarunu par aktuālākajiem izglītības jautājumiem Somijā.

 

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils Krievu vidusskolas – liceja
direktores vietniece izglītības jomā
Nataļja Koviļina
t.65476097

 
Atpakaļ